arm-Copy
صدور بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی کودکان دختر
تاریخ انتشار: 17 اکتبر ماه 18 

✅جمعی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، در بیانیه مورخ 9 اکتبر، به مناسبت روز جهانی کودکان دختر (11 اکتبر)، از دولت ها خواستند تا به مطالبات دختران گوش فرا داده و به تعصبات و تبعیض های موجود، پایان دهند.

✳️در این بیانیه آمده است که، کلیشه های مضر و تعصبات مربوط به سن و جنسیت موجود در جامعه و خانواده، دختران را به عقب می راند.

✳️این کلیشه ها از دختران می خواهد تا کارِ خانه بیشتری انجام دهند، در صورت نیاز مالی از نوجوانی،کار کنند و حتی از بستگان نیز، مراقبت نمایند.

✳️این نابرابری های زودهنگام، دختران را از برخورداری از فرصت ها محروم می کند و آن ها را در معرض کمبود سیستماتیکی از خواسته هایی چون دسترسی به غذا، مسکن، تحصیل و اشتغال، قرار می دهد که می تواند در تمام طول زندگی، ادامه یابد.

✳️همچنین، بسیاری از کشورها، قوانینی دارند که در مورد موضوعاتی مانند وراثت و سن قانونی ازدواج، در برابر دختران تبعیض قائل می شود.

✳️این کارشناسان، عوامل زیر را به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی دختران جهان در بهره مندی از حقوق خویش، بیان می کنند:

▪️وجود موانعی چون ازدواج و زایمان اجباری و یا زود هنگام در برخورداری از آموزش

▪️مفاهیم مرسوم تعریف شده در فرهنگ پدرسالار در رابطه با نقش های جنسیتی

▪️توسل دولت ها به فرهنگ، مذهب، خانواده و سنت به منظور توجیه عمل نکردن به تعهدات حقوق بشری

▪️تبعیض، آزار و اذیت دختران بازمانده از قاچاق، بردگی جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی توسط خانواده و جامعه پیرامون

▪️وجود تبعیض مضاعف و تاکید بر جنس ضعیف بودن

✳️این کارشناسان معتقدند که جهان در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار مانند آموزش با کیفیت (هدف 4)، برابری جنسیتی (هدف 5) و صلح و عدالت (هدف 16)، متعهد به ایجاد شرایطی است که دختران در آن، آزاد از تبعیض و خشونت مبتنی بر جنسیت، امکان رشد یابند.

✳️براین اساس، از کشورها می خواهند تا چالش های منحصر به دختران را تشخیص داده، به مطالبات آنان، گوش فرا دهند و در راستای احترام، حمایت و تحقق بخشیدن به حقوق بشری شان، تلاش کنند.

❗️نکات قابل توجه:

❇️در 19 دسامبر سال 2011، سازمان ملل متحد، 11 اکتبر را روز جهانی کودکان دختر، نامید تا توجه جهانیان را به حقوق دختران و چالش‌هایی که در همه جای دنیا در برابر آن ها قرار دارد، جلب کند.

❎روز جهانی کودکان دختر، فرصتی است برای افزایش آگاهی در مورد تبعیض‌هایی چون دسترسی به آموزش، تغذیه مناسب، خدمات بهداشتی و درمانی، حقوق قانونی برابر، خشونت و تجاوز، که کودکان دختر به دلایل جنسیتی با آن بیشتر مواجه هستند.

✳️سازمان ملل متحد، هرساله مضمونی را برای این روز جهانی، تعیین می کند. موضوع امسال این روز، «دختران قدرتمند: قبل، در طول و پس از جنگ»، می باشد.