151551
آزادی در تدریس، معلمان را توانمند می‌کند (پیام روز جهانی معلم – یونسکو)
تاریخ انتشار: 6 اکتبر ماه 18 

resized_423461_486

تربیت نسلی آگاه و خلاق مستلزم حضور معلمان توانمند و کارآمد است و معلمان مجرب، حاصل نظام آموزشی پویا و منطبق با نیاز روز دنیا می‌باشند.

نظام آموزش‌وپرورش بسته ما، به علت ساختار کلیشه‌ای، حافظه محور با بوروکراسی مسلط بر آن و تداوم مقررات و چارچوب‌های منسوخ‌شده، علیرغم تغییر مدیران، در تربیت نسلی نوآور، مسئولیت‌پذیر و پرسشگر موفق نبوده است.

این در حالی است در جهان توسعه‌یافته، بالاترین ارزش‌ها و جایگاه را معلمان به‌ویژه مربیان پایه ابتدایی دارا می‌باشند.

شبکه یاری کودکان کار، ضمن تبریک فرا رسیدن روز جهانی معلم به مربیان، معلمان و اساتید ارجمند، توجه ویژه مسئولان را به زندگی و معیشت و رفاه معلمان جلب می‌نماید و تغییرات اساسی در ساختار نظام آموزشی کشور را ضروری می‌داند.