295101-Hand-1321821082-748-640x480
کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار و خیابان مهر 1390
تاریخ انتشار: 29 اکتبر ماه 13 

به نام دوستدار کودکان

 

      بیانیه شبکه یاری کودکان کار و خیابان

 

به مناسبت روز جهانی کودک

 • · روز جهانی کودک آغازی برای نفی خشونت با کودکان
 • · مهر را با مهر به کودکان آغاز کنیم
 • · انجام اقدامات لازم، توسط دولت ها برای حمایت از کودکان، در برابر تمام اشکال خشونت. (ماده 19 پیمان نامه حقوق کودک)
 • · (ماده 32 پیمان نامه حقوق کودک)

کودکان باید در برابر بهره کشی و کاری که به سلامت و رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی آنان آسیب برساند، حمایت شوند.

 • · دولت ها باید از کودک در برابر تمام اشکال بهره کشی و سوءاستفاده جنسی حمایت کنند. (ماده 34 پیمان نامه حقوق کودک)
 • · تربیت وظیفه مشترک پدر و مادر است.

ما کودکان جهانیم…

ما قربانیان استثمار و آزاریم

ما کودکان خیابانی هستیم

ما کودکان جنگیم

ما قربانیان و یتیمان ایدز هستیم

ما از آموزش با کیفیت و مراقبت های بهداشتی مناسب محرومیم

ما قربانیان تبعیض های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و زیست محیطی هستیم

ما کودکانی هستیم که به صدای آنها گوش داده نمی شود

وقت آن فرا رسیده که ما نیز به حساب آییم

ما جهانی شایسته کودکان می خواهیم، چرا که جهانی که شایسته ماست، شایسته همگان نیز خواهد بود.(1)

(1)بخشی از بیانیه کودکان به نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 2002 (1381)

هیچ کلامی، شیواتر از کلام کودکان و هیچ صدایی رساتر از صدای آنان برای طرح مشکلات و بیان خواسته های بر حق آنها نیست. همان گونه که در این پیام، به روشنی خواستار دستیابی به جهانی شایسته برای خود و همگان شده اند.

کودکان اصلی ترین سرمایه ای انسانی هر کشورند که در ساختن جامعه ای آزاد و آباد در آینده، نقش موثری بر عهده دارند. اما در صورتی می توانند این نقش سازننده را به درستی ایفا کنند که امروز از زندگی شایسته که لازمه اش بهره بری از حقوق اساسی خویش است، برخوردار گردند تا به عنوان افرادی کارآمد و توانمند در پی ریزی فردای روشنی برای خود و جامعه مشارکت کنند.

مشارکت بدون حمایت، به عنوان زیرساخت توانمندسازی، امکان پذیر نیست.

اینک بیش از یک دهه از پیام شفاف و محکم کودکان، به بالاترین مسئولان ملی و بین المللی می گذرد. مروری کوتاه بر اقدامات انجام شده در این سالها در ارتباط با تحقیق حقوق کودکان نشان می دهد که با وجود تلاشهای به عمل آمده و موفقیت های بدست آمده در این زمینه در سطح جهانی هنوز تا ایجاد دنیایی شایسته برای کودکان به منظور دستیابی به حقوق اساسی آنان راهی طولانی و دشوار پیش رو داریم و بیان این واقعیت، نه از روی ناامیدی بلکه به قصد نیرو گرفتن برای سرعت بخشیدن به رفع مشکلات و تحقق خواسته های ضروری کودکان است.

آمارهای صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)ارسال 2010 مهم ترین چالشهای مرتبط با حقوق اساسی کودکان را به صورت زیر نشان می دهد:

      چاشهای مرتبط با بقا و رشد کودکان:

 • · 101 میلیون کودک که بیشتر آنان دختر هستند، به مدرسه نمی روند.
 • · 148 میلیون کودک زیر پنج سال در کشورهای در حال توسعه، از کم وزنی رنج می برند.
 • · یک میلیارد کودک از دسترسی به یک یا چند شاخص ضروری بقا در رشد، محرومند.
 • · 22 میلیون نوزاد از واکسیناسیون در برابر بیماری محرومند.
 • ·دو نیم میلیارد نفر از دسترسی به آب آشامیدنی سالم بی بهره اند که کودکان بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهند.
 • · دو میلیون کودک زیر 15 سال از جهان مبتلا به ایدز هستند.
 • · 4 میلیون کودک زیر 5 سال هر سال به دلیل ابتلا به بیماری های قابل پیشگیری مانند اسهال، مالاریا و ذات الریه از بین می روند.
 • · 4 میلیون نوزاد در ماه اول زندگی، 8/8 میلیون کودک زیر 5 سال جان خود را از دست می دهند.

      چالش های مرتبط با حمایت از کودکان:

 • · بیش از 500 میلیون تا یک ونیم میلیارد کودک مورد انواع خشونت قرار می گیرند.
 • · 18 میلیون کودک با مشکلات آوارگی روبرو هستند.
 • · 15 میلیون کودک یک یا هر دو والدین خود را به علت ابتلا به ایدز و145 میلیون یه دلایل گوناگون از دست داده اند.
 • · 218 میلیون کودک در جهان کار می کنند که 150 میلیون در سنین 14-5 سال هستند.
 • · 126میلیارد کودک به کارهای خطرناک می پردازند.
 • · 51 میلیون کودک از داشتن شناسنامه محرومند.
 • · بیش از 64 میلیون دختر، قبل از 18 سالگی ازدواج و 14 میلیون بین 18-15 سالگی وضع حمل کرده اند.
 • · 2/1 میلیون کودک از سال 2000 تا کنون قربانی قاچاق انسان شده اند.
 • · 150 میلیون دختر و 73 میلیون پسر زیر 18 سال انواع خشونت های جنسی را تجربه کرده اند. حدود 2 میلیون کودک به تن فروشی می پردازند.
 • · بین 100 تا 140 میلیون دختر ختنه می شوند.
علاوه بر این موارد نا برابری های فراوانی در ارتباط با برخورداری کودکان از حقوق خود بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، دختران و پسران، شهرها و روستاها، اقلیت های قومی، نژادی و مذهبی وجود دارند که به نقض گسترده حقوق کودکان، منجر شده است.

مسلماً چنین دنیای پر آسیبی که برای کودکان ایجاد کرده ایم با جهان شایسته ای که آنان به درستی، انتظار آن را دارند، بسیار فاصله دارد و این امر تلاش و مشارکت ما را برای بهره مندی کودکان از حقوق خود بیشتر می سازد.

بر اساس بررسی های انجام شده، عواملی که به عنوان موانع تحقق حقوق کودک در کشور ما وجود دارند شامل عوامل اقتصادی از جمله فقر، عوامل اجتماعی به ویژه اعتیاد، عوامل فرهنگی مانند تبعیض، خشونت، کمبود و نارسایی قوانین و عوامل خانوادگی از جمله جدایی والدین، تنش های فکر و ناآگاهی از شیوه های فرزند پروری می باشد. در کشورهای دیگر نیز این عوامل مشاهده می شوند اما از نظر اولویت و میزان متفاوت هستند.

در میان عوامل مربوط به نقض حقوق کودکان، خشونت با بالاترین آمار و مخرب ترین تاثیراتی که بر رشد وسلامت جسمی و روانی کودکان بر جای می گذارد، باید در اولویت قرار گیرد تا در زمینه پیشگیری و کاهش و حذف آن اقدامات جدی و اساسی انجام شود.

خشونت در انواع خود، جسمی، روانی، سوءاستفاده جنسی و به ویژه ساختاری از جمله تبعیض، کار اجباری و محرومیت از تحصیل در جامعه ما در حال گسترش است.

هر چند که در این زمینه به خصوص خشونت های ساختاری آمار و اطلاعات دقیقی در کشور ما وجود ندارد – که این خود نشان دهنده بی توجهی به این آسیب هاست – اما بررسی های انجام شده و شواهد و قوانین موجود، نشان دهنده نشانه گستردگی خشونت هاست.

از جمله، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کرد که در سال جاری تعداد 3.200.000 کودک ایرانی زیر 18 سال، در مقاطع مختلف تحصیلی، از آموزش باز مانده اند و می دانیم که محرومیت از تحصیل، یکی از انواع خشونت ساختاری و زمینه ساز بسیاری از آسیب های اجتماعی است.

قطعا تعداد زیادی از این کودکان، به کار می پردازند و کار کودک، یکی دیگر از انواع خشونت های ساختاری است. در آماری دیگر حدود 800 هزار کودک سال اول ابتدایی، تا پایان شهریور ماه هنوز موفق به ثبت نام نشده اند. شبکه یاری کودکان کار و خیابان با توجه به تاثیرات زیان بار انواع خشونت با کودکان، روز جهانی کودک را به عنوان آغازی برای مبارزه با تمامی اشکال خشونت با کودکان اعلام می دارد و همه دوستاران کودک را به مبارزه جدی ومستمر با این پدیده آسیب زا، دعوت می کند. باشد که این مشارکت و تعهد پاسخ به صدای کودکانی باشد که مارا به گوش کردن به آن فرا می خوانند.

کمیته هماهنگی شبکه یاری کودکان کار و خیابان مهر 1390

پوستر روزجهانی کودک

Untitled-1