photo_2017-12-14_12-46-51-300x169
دوباره می سازمت به مهر
تاریخ انتشار: 2 اکتبر ماه 18 

photo_2018-10-02_10-16-57

همیاران گرامی

پس از گذشت ده ماه از زلزله کرمانشاه هنوز مردم منطقه درشرایط سختی بسر می‌برند و نیازمند کمک و حمایت هستند. ما را در انجام حمایت همه جانبه به کودکان و خانواده‌ها یاری رسانید.

🔸شماره حساب شبکه: 0191301221309

🔸شماره کارت: 5892-1012-1387-9600

🔸نزد بانک سپه – شعبه داودیه

تلفن: 09204102653 و 09109506271

شبکه یاری کودکان کار