arm - Copy
راهنمای قوانین کودکان در معرض خطر
تاریخ انتشار: 23 سپتامبر ماه 18 

“راهنمای قوانین کودکان در معرض خطر “, با هدف توجه دادن نهادها و سازمانهای قضائی، آموزشی، حمایتی، رفاهی و بهداشتی مرتبط با حوزه کودکان و شرح وظایف هر یک از این سازمان ها را به تصویر می کشد….

برای دیدن قوانین روی متن کلیک کنید.