3563570_983
بیانیه شبکه یاری کودکان کار به مناسبت بازگشایی مدارس
تاریخ انتشار: 22 سپتامبر ماه 18 

در آستانه ماه علم و دانش، شبکه یاری کودکان کار ضمن گرامیداشت بازگشایی مدارس بر این باور است که با برخورداری برابر کلیه کودکان از حق آموزش و تحصیل رایگان، که براساس اصل سوم و اصل سی قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است یکی از حقوق بنیادین کودکان تحقق خواهد یافت؛ حقی که برای تمامی کودکان ساکن در خاک سرزمینی مان به یک میزان مورد توجه است چنانچه که بنا به ماده 28 کنوانسیون جهانی حقوق کودک نیز دولت موظف به فراهم آوردن امکانات آموزشی در دسترس و برابر نسبت به کلیه کودکان می‌باشد لیکن درحال حاضر نه‌تنها به رعایت این حقوق تمکین ننموده بلکه متولیان آموزش و پرورش کشور تاکنون به هیچ عنوان از این حیث پاسخگوی انتظارات و مطالبات جامعه مدنی نبوده است لذا بار دیگر تأکید می‌داریم که ایجاد تحول در سیستم آموزشی کشور امری اجتناب‌ناپذیر بوده که صرفاً از مسیر برنامه‌ریزی نظام‌مند و نیز  توجه به منابع انسانی و منابع مالی در حوزه آموزش قابل دستیابی است.

از سوی دیگر اصلاح سیستم آموزشی و ارتقا آن مستلزم تغییر رویکرد سیاستگزاران در حوزه کلان آموزشی است و نیز خروج از سیستم معیوبی که  یادگیری حجم وسیعی از مطالب بر کودکان را جایگزین مهارت آموزی  می‌نماید و متعاقباً نیز با تحمیل فشار روانی مضاعف بر کودکان موجبات ناکارآمدی آموزش را فراهم می‌آورد.

بی‌‌شک تحول سیستم آموزشی را می‌بایست در گام نخست از به رسمیت شناختن حق آموزش رایگان، در دسترس و همگانی همچنین از گشودن درهای مدارس بر روی کلیه کودکان فارغ از هر قومیت و تابعیتی آغاز نمود چرا که با وجود قوانین و مقررات موجود در خصوص اجباری و همگانی بودن آموزش برای کلیه کودکان مقیم در این سرزمین، شوربختانه با اعمال سلایق شخصی و نقض قوانین و مقررات همچنان نسبت به پذیرش کودکان فاقد هویت و نیز کودکان غیر ایرانی در مدارس با مشکلات جدی مواجه‌ایم.

به هر روی، اگر چه معتقدیم تا رسیدن به عدالت آموزشی فرسنگ‌ها فاصله داریم لیکن توجه به کودکان در سراسر این مرزو بوم و ایجاد فضای ایمن همراه با امکانات آموزشی برابر جزو حقوقی است که به جهت عدم مدیریت صحیح آموزشی تاکنون بسیاری کودکان از محرومیت این حقوق رنج می‌برند و مادامی که توجه به کودکان و حقوق اولیه آنان در اولویت اقدامات سیاست‌گزاران قرار نگیرد بودجه مختص آموزش و پرورش همچون سابق کفاف نیازهای آموزشی بویژه در مبحث حقوق و دستمزد کادر آموزشی را نخواهد داد و معلمین دغدغه‌مند که معاش‌شان همواره در مخاطره می‌باشد امنیت روانی کافی در تحقق اهداف عالی را نخواهند داشت، لذا تأمین زندگانی معلمین هم راستای با پایش و ارزیابی عملکرد و نیز نظارت بر آنان از حیث سلامت روانی موضوعی است که می‌بایست همواره مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر کودکان امروز به همان میزان که به تغذیه سالم و مکفی نیازمندند، سلامت روان آنان نیز در اولویت قرار دارد.  کودکان سالم نیازمند محیطی شاد و با نشاط می‌باشند و حق کودک بر شادی حقی است که کمتر در سیستم آموزشی مورد توجه قرار گرفته است. محرومیت از نشاط و شادی در دانش آموزان امروز حقیقتی است که قابل کتمان نبوده و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و ورود روانشناسان و مشاورین کودک در مدارس می باشد.

 در خاتمه شبکه یاری کودکان کار انتظار دارد سال تحصیلی جدید سالی همراه با  نوآوری آموزشی  و تحولی مثبت در روش‌ها و شیوه‌های آموزشی باشد و بدین وسیله نیز آمادگی خود را نسبت به مشارکت در برنامه‌ریزی نظام‌مند آموزشی به متصدیان آموزش و پرورش کشور اعلام می‌دارد. به امید آنکه با اهتمامی افزونتر حق آموزش کلیه کودکان در سایه عدالت آموزشی محقق گردد.

بیانیه فوق در خبرگزاری ایلنا انعکاس داشته است