413161_489
کودکان زیباترین جلوه‌های مهر و دوستی و بهترین نغمه صلح درسراسر جهان هستند.
تاریخ انتشار: 21 سپتامبر ماه 18 

21 سپتامبر مقارن با 30 ام شهریور ماه در تقویم بین‌الملل، روز جهانی صلح نامگذاری شده است.

امروز و همزمان با روز جهانی صلح، به نظر می‌رسد که مردمان این جهان بیش از هر وقت دیگر، از جنگ‌ها و کشتارها خسته‌اند.

بنابر گزارش یونیسف در اثر درگیری‌های خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از ١٣میلیون کودک از ادامه تحصیل محروم شدند و آمال و آرزوهای آن‌ها برای آینده نابودشده است. نزدیک به ٨٨٥٠ مدرسه درعراق، سوریه، یمن و لیبی به دلیل درگیری‌ها تخریب و یا به پناهگاهی برای آوارگان تبدیل شده است.

امروز ملت‌ها تشنه صلح اند. ما فعالین عرصه کودک بر این امر تأکید داریم که ایجاد صلح و تلاش برای تحقق صلح پایدار، وظیفه هر انسان است و هر کس در جایگاه و موقعیتی که دارد باید سعی در حل تعارضات و اختلاف‌ها در درون و بیرون خود داشته باشد و صلح مهم‌ترین و شایسته‌ترین امری است که حتی باید در نظام‌های آموزشی دنیا در محتوای آموزش‌ها مورد توجه ویژه قرار گیرد و همگان با این آرمان بزرگ آشنا و آمیخته گردند تا ذهن و پندار انسان‌ها از هرگونه خشم، منیت و خودخواهی، جنگ، کشتار و خونریزی، چپاول مستقیم و خشوت‌های خاموش چون تحریم غیر نظامیان و افراد بی‌گناه آسوده و عاری گردد و تمامی انسان‌ها در کنار هم به مهر و دوستی فارغ از تفاوت‌ها در نژاد و رنگ و عقیده و مذهب، بیندیشند.

امسال روز جهانی صلح در حالی فرا می‌رسد که جامعه ایران به دلیل مصائب اقتصادی و اثرات روحی روانی آن، به خصوص بر اقشار فقیر و کم درآمد، نشاط و امید و بسیاری دیگر از مؤلفه‌های تحقق صلح پایدار را رو به کمرنگ شدن دارد. یکی از هدف‌های آرمانی بشریت، همواره دست یافتن به صلح پایدار و خاتمه دادن به تعارضات و کشمکش‌ها و جنگ‌ها و زیستن با مهر و دوستی و عدالت بر روی کره زمین بوده است. انسان‌های زیادی عمر خود را صرف تحقق این آرمان نموده‌اند و سعی داشته‌اند فرزند انسان را پاس بدارند و حقوق اولیه‌اش را به رسمیت بشناسند.

امروز صلح‌طلبان جهان شاهد آن هستند که در ایران طبقات ضعیف و آسیب‌پذیر و به‌ویژه کودکان که بی‌دفاع‌ترین انسان‌های سیاره ما هستند، بیشترین آسیب را از وضعیت نابسامان اقتصادی و تحریم‌هایی کورکورانه که غیر نظامیان را آماج حملات خود قرار داده است، می‌برند و جامعه جهانی بارها در کشورهای مختلف این مسأله را شاهد بوده است که چنین سیاست‌هایی حتی گاه مرگ شماری از کودکان را به دنبال داشته است و بیرحمانه خشک و تر را با هم سوزانده است.

فعالین حوزه کودکان و شبکه یاری کودکان کار، به عنوان مجموعه‌ای از انجمن‌های فعال در حوزه کاهش و توقف کار و موقعیت‌های خطرناکی که زیست و کیفیت زندگی کودکان را تهدید می‌کند و نیز به عنوان کسانی که در عمل و نه صرفاً در گفتار، در جهت رفع تبعیض‌ها و تعارض‌ها و گسترش صلح می‌کوشند، ضمن تذکر اهداف بلند جامعه جهانی در تحقق توسعه پایدار و صلح، حاکم بودن وضعیت فعلی در ایران را مغایر با تحقق این دو مهم دانسته و بر عدم درگیر ساختن افراد غیر نظامی و به‌ویژه کودکان در فرآیندهایی که نتیجه آن کاهش دسترسی این افراد به حقوق اولیه چون غذای مناسب، بهداشت، حق تحصیل، عدم برخورداری از زیرساخت‌های مناسب همچون آب سالم آشامیدنی و …. باشد، تأکید دارند و تحمیل این شرایط را با دیدگاه‌های صلح دوستانه مغایر می‌دانند.