01-300x238
فعالیت تشکل های غیر دولتی تنها با مشارکت گر‌وهی موفقیت آمیز خواهد بود
تاریخ انتشار: 29 آگوست ماه 18 

به گزارش خبرنگار عصر تشکل ابوالفضل وطن پرست استاد دانشگاه در مراسم پانزدهمین سالگرد تاسیس «شبکه یاری کودکان کار» ضمن توضیح کارکرد شبکه در‌ دنیای امروز، گفت: اساسا افراد خارج از دنیای شبکه ها نیستند و در دنیایی از شبکه ها زندگی می کنند. شبکه خویشاوندان، ارتباط با هم محلی ها و غیره تماما نمونه هایی از شبکه ها هستند.

وی تصریح کرد: شبکه ها مجموعه ارتباطاتی هستند که سیستم های مالی را می سازند، دوستی ها را شکل می دهند، شایعات را می سازند و دنیای کوچک شده ای از ارتباطات هستند. البته خیلی از مواقع ما در دنیایی از ارتباطات هستیم ولی از آن بی خبریم.

وطن پرست افزود: این سوال مطرح است که اساسا چه کاری انجام می شود که یک شبکه ساخته می شود؟ آیا صرف داشتن مجوز برای فعالیت شبکه ای کافی است؟ در اصل شبکه ها یک سری از گره ها هستند که به واسطه بک سری اشتراکات به یکدیگر متصل هستند. ایده ها و اطلاعات که با اهداف خاص رد و بدل می شوند پیوند شبکه ها را ممکن می کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت هایش به زمان مناسب برای ساخت شبکه ها اشاره کرد و گفت: مهمترین آسیبی که متوجه شبکه ها هستند این است که ما تنها به فکر ساخت شبکه ها هستیم و به ارتباطات میان اینها و تقویت آن نمی اندیشیم. بهترین دوستی ها زمانی شکل می گیرد که افراد به یکدیگر نیازمند نیستند. این امر پایه ریزی خواهد بود برای ارتباطی صحیح.

وی افزود: زمانی می‌توان این فعالیت را ساماندهی کرد که از پیش آن را تقویت کرده باشیم. ارتباطی که بر پایه منافع تشکیل شده باشد به زودی از هم می پاشد.

وطن‌ پرست خاطر نشان کرد: برگزاری جلسات مداوم، احیای ارتباطات و فعالیت های اینچنینی می تواند ساختار یک شبکه را قدرتمند کند. در تفکر شبکه ی صحبت از نگرش تازه ای از قدرت است. مطالبه گری و داشتن صدای بلند نیازمند کارگروهی است و مطالبه گری در فضای اجتماعی راهی جز این ندارد.

 منبع: عصر تشکل