report
خبرنامه شماره 29 شبکه یاری منتشر شد
تاریخ انتشار: 9 می ماه 18 
در این شماره می خوانیم
  گره ناگشوده کودکان کار
زباله گردی حق کودکان نیست
احد و صمد؛ قربانیان قاچاق انسان
بیانیه شبکه یاری
به مناسبت فوت احد و صمد
زباله گردی بدترین
آسیب برای کودکان کار
کارگاه اقدام پژوهی مشارکتی
بررسی راهکارهای مدیریت کار داوطلبانه
نقدی بر مصوبه سند ملی
حقوق کودکان و نوجوانان
نشست بررسی منع بدترین
اشکال کار کودک چرا و چگونه؟     برای مطالعه این شماره فایل زیر را دانلود فرمایید:
Boltain29