arm - Copy
سال نو و بهار فرخنده باد
تاریخ انتشار: 17 مارس ماه 18 
  photo_2018-03-10_08-26-03
بار دیگر در گردش مداوم زمین ،بهار،فصل رویش و شکوفایی از راه می رسد و طبیعت را با تغییر و تحول خود زیبایی می بخشد ما نیز با پیوند پایدار خود با طبیعت ،ضرورت این تغییر را در زندگی فردی اجتما عی خود پذیرا میشویم وبرای تحقق آن تلاش می کنیم در زندگی اجتماعی ،ارزشمند ترین سرمایه های انسانی کودکان هستند که زندگی آنان نیاز به تغییرات اساسی دارد در سالی که گذشت ،کودکان ما با مشکلات فراوانی روبرو بودند که مهمترین آنها خشونت وازار،کار اجباری به ویژه بدترین اشکال آن ،باز ماندگی از آموزش، نبود آموزش وپرورش باکیفیت و رایگان برای همه کودکان است که سلامت جسمی وروانی آنان را به مخاطره انداخته است.
درسطح جهانی نیز ،پدیده شوم جنگ،خشونت ،مهاجرت و فقر زندگی کودکان و خانواده ها را به نابودی کشانده است میدانیم که همه این مشکلات ناشی ازدو پدیده آسیب زای فقر اقتصادی و فرهنگی است و راه مبارزه با آنها برنامه ریزی مناسب برای کاهش آنهاست و بدیهی است که تحقق آن نیاز به مسولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان دولتی و مشارکت فعال نهادهای مدنی دارد امسال نیز سال نو و بهار را با تبریک به مسئولان و دوستداران کودک وبا امید به زندگی بهتر برای همه کودکان این سرزمین و سراسر جهان آغاز می کنیم و برای همه عزیزانی که در راه تحقق این اهداف تلاش می کنند ،آرزوی پایداری و پیروزی داریم.