header1
سلسله کارگاه‌های همبستگی خلاق به همت سازمان بهزیستی کشور و اداره کل بهزیستی استان تهران برگزار شد.
تاریخ انتشار: 26 فوریه ماه 18 
شبکه همبستگی سلامت اجتماعی به دنبال سلسله کارگاه‌های همبستگی_خلاق (با آموزش مشاور پروژه٬ جناب آقای استاد واحدی)، به همت سازمان بهزیستی کشور و اداره کل بهزیستی استان تهران برگزار شد.
photo_2018-02-25_23-44-53
مدیران و نمایندگان بیست و سه کلینیک مددکاری و موسسه غیر دولتی که طرح حمایتی و کودک و خانواده را با رویکرد حمایت و توانمند سازی کودکان کار و خانواده هایشان اجرا می کنند در این کارگاه ها حضور داشتند. پروژه خود اشتغالی و نشاط محلی در منطقه پانزده شهر داری در چارچوب برنامه سلامت اجتماعی و در جهت تمرین همبستگی بین این انجمن ها با حمایت سازمان بهزیستی به اجرا در آمده است.
  photo_2018-02-25_23-44-53
از پنج تا پانزده اسفند غرفه هایی برای فروش محصولات خانواده های کودکان کار که یا در منطقه پانزده ساکن هستند و یا تحت حمایت کلینیک های مددکاری و موسسات غیر دولتی مشارکت کننده در طرح حمایتی کودک و خانواده قرار دارند٬ برپا می شود وهمچنین برنامه های متنوع و شاد٬ مسابقات ورزشی٬ نمایش٬ یوگا خنده و…در روز های شش٬ هشت٬ ده٬ یازده و سیزده اسفند از ساعت پانزده الی هجده در پارک ولیعصر منطقه پانزده ( میدان خراسان ٬ خیابان هفده شهریور جنوبی٬ انتهای خیابان طیب٬ خیابان رستگار) باحمایت سازمان بهزیستی و مشارکت اداره کل خدمات اجتماعی شهرداری منطقه پانزده٬ رایگان و جهت رفاه عمومی ساکنان و علاقه مندان برگزار می شود. ششم اسفند مراسم افتتاحیه با حضور مدیران و کارشناسان سازمان بهزیستی٬ مدیران کلینیک ها وموسسات غیر دولتی٬ فعالان حقوق کودک٬ خیرین و علاقه مندان فعالیت های اجتماعی و عام المنفعه ٬ ساکنان منطقه پانزده و ..برگزار می شود. لازم به ذکر است عواید حاصل از فروش محصولات غرفه ها صرف حمایت از کودکان کار و خانواده هایشان می شود.