arm - Copy
نامه سرگشاده شبکه یاری به ریاست محترم شورای شهر بروجرد
تاریخ انتشار: 30 ژانویه ماه 18 
                 جناب آقای محمد ابراهیم بیاتی
                ریاست محترم شورای شهر بروجرد
            باسلام

شبکه یاری کودکان کار مجموعه ای است متشکل از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه کودکان که رسالت اصلی خویش را تامین همه جانبه حقوق کودکان بویژه کودکان کار قرار داده است، حال به واسطه بروز برخی رفتارها و اقدامات ناشایست از شهردار شهر بروجرد ، این شبکه برخود تکلیف می داند ضمن اعلام مراتب اعتراض جدی نسبت به اقدام  بروجرد در کودکان دست فروش و بویژه اقدام قبیح و غیرانسانی آن مجموعه در نحوه برخورد با کودکان دستگیر شده و انتشار تصاویر آن که به طرز فاجعه باری رخ داد نموده ، بخشی از مطالبات خود را با عنایت به کارویژه ها و اختیارات  در ماده 71 قانون “تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران” عنوان نماید، بدین شرح که متاسفانه اجرای طرح موسوم به ساماندهی کودکان کار از نیمه اول امسال تاکنون در سطح شهرهای بزرگ کشور به بدترین شکل ممکن جاری و ساری می باشد و این شبکه پیش از این نیز نسبت به عملکرد ناصواب مدیران شهری در نحوه با چنین آسیب های اجتماعی اعتراض نموده از این روی که تصمیم گیری در خصوص پدیده های اجتماعی همچون کودکان کار و رفع معضلات و مشکلات ناظر بر حوزه کودکان با تصمیماتی به دور از درک فضای واقعی مساله مقدور نخواهد بود . چنانچه که تا به امروز در مواجهه با کودکان کار همچنان با برخوردهای قهری و غیر کارشناسانه مسئولان و نهاد های ذیربط شهری مواجه ایم، چرا که چنین اقداماتی مصداق بارز کودک آزاری است و در سطح گسترده موجبات نقض حقوق کودکان را فراهم آورده ، در این خصوص فارغ از شیوه که مغایرت کامل با قوانین موضوعه و آیین نامه های مرتبط دارد ، رفتار ناشایست با کودکان کار دستگیر شده در بروجرد نیز حاکی از عدم نظارت شورا بر عملکرد شهرداری بعنوان یکی از ارکان اجرایی طرح فوق الذکر است.

همانگونه که مستحضرند دست یابی به جامعه ای کارآمد و توانمند در وهله نخست مستلزم توجه ویژه به حقوق کودکان می باشد. چه آنکه غایت کلیه اقدامات مجریان نیز می بایست در برگیرنده حفاظت و صیانت از منافع عالی کودکان باشد. لذا بدین وسیله این شبکه مصرانه خواستار آن است که نسبت به دستگیری کودکان کار که در مورد اخیر منجر به آسیب جدی به روح و روان کودکان دست فروش گردیده ، پیگیری فرمایند که چنین اقدامات ضد اجتماعی به فوریت متوقف گردد، علاوه بر آن برمبنای مواد 71 و 73 قانون تشکیلات ،وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران ، این شبکه خواستار تذکر مکتوب ، همچنین برخورد قاطع نسبت به تخلف شهرداری بروجرد در ارتکاب رفتار ناشایست و غیرانسانی با کودکان کار دستگیر شده، می باشد. بدون تردید ضرورت دارد نهاد اجتماعی چون شورای شهر که تصمیمات و اقداماتشان به طور مستقیم با بدنه اجتماع سایش داشته ،مطالبات اعضای این شبکه را در خصوص پاسخگویی نسبت به نحوه برخورد با کودکان کار بطور ویژه مورد پیگیری قرار داده و با اتخاذ مواضعی روشن و شفاف در جهت اقناع افکار عمومی گام نهد.

  *رونوشت : جناب آقای محسن هاشمی ریاست محترم شورای شهر تهران
  شبکه یاری کودکان کار
  دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و شش
  این نامه در خبرگزاری ایرنا هم بازتاب داشته است