arm - Copy
نامه به وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
تاریخ انتشار: 21 ژانویه ماه 18 
با سلام و احترام،
همان گونه که استحضار دارید در شهریورماه جاری بر اساس «مصوبه فوریت های اجتماعی شورای اجتماعی کشور» جمع آوری کودکان کار در خیابان آغاز گردید و با تلاش و پیگیری سازمان های غیر دولتی و توجهات جنابعالی، متوقف شد.

اینک بر اساس شواهد موجود دستگیری این کودکان مجدداً  آغاز شده است و آنان به مراکزی اعزام می شوند که از امکانات حداقل و ضروری برای زندگی کودکان برخوردار نیست.جهت استحضار جنابعالی اعلام می دارد طی سه دهه گذشته این سی ودومین باری است که جمع آوری کودکان کار انجام میگیرد ؟! اگر قرار بود این شیوه مؤثر باشد باید تا کنون کودک کاری وجود نداشته باشد. در حالی که اگر بودجه های بالای جمع آوری کودکان کار صرف ایجاد مراکز اشتغال زایی برای خانواده های آنان می شد مطمئنًا تاکنون تعداد کودکان کار در خیابان کاهش چشمگیری پیدا کرده بود. بدون تردید جنابعالی استحضار دارید که بر اساس قوانین موجود کار کودک در خیابان آن هم به علت نیاز خانواده بر اساس قوانین موجود جرم نیست و نمی توان کودکی را به این علت دستگیر کرد .اگر کودکی بد سرپرست است، اولاً اثبات آن در کف خیابان امکان پذیر نیست و ثانیاً در صورت اثبات باید والدین او را دستگیر کرد، نه کودک را.

شبکه یاری کودکان کار از جنابعالی انتظار دارد، با توجه به تأثیرات زیانبار دستگیری کودکان کار، برای آنان و خانواده هایشان،تدبیری اتخاذ فرمائید تا اینگونه اقدامات که مصداق خشونت با کودکان است، متوقف گردد.

رونوشت: جناب آقای دکتر نجفی شهردار محترم تهران
جناب آقای فاضل نژاد مدیریت محترم بهزیستی شهر تهران