arm - Copy
پیام شبکه یاری بمناسبت روز جهانی پناهنده
تاریخ انتشار: 20 ژوئن ماه 17 
photo_2017-06-20_09-40-43
۳۰خرداد ( ۲۰ ژوئن) روزجهانی پناهنده است .
طی سالهای اخیر به علت جنگ درجهان و منطقه ما، پناهندگان و آوارگانی که به دلیل ترس از جان به ناچار کشور خود را ترک کردند، کثرت یافته است به حدی که ازهر ۱۱۳نفر درجهان یک نفر پناهنده است. انسانهایی که تا دیروز در کشور و شهر …خودهویت وجایگاهی داشتند امروز خانه، کار و اغلب افراد خانواده شان را از دست داده اند…و به امید آینده ای نامعلوم در کشور میزبان به سختی تلاشی دوباره را برای زندگی آغاز کرده اند.
شبکه یاری کودکان کار، ضمن گرامی داشت این روز ضرورت توجه همگان را به ویژه به کودکان خانواده های پناهجو جلب می کند، که به سبب نداشتن اوراق هویتی یا شناسایی و همچنین نبود آیین نامه مدونی درحوزه کودک درکشور ما ضمن اینکه نتوانستند به مدرسه بروند، از ابتدایی ترین حقوق کودک (بهداشت، تغذیه مناسب و.. .) طبق پیمان نامه حقوق کودک محرومند.
 

شبکه یاری کودکان کار

(گروه تدوین بیانیه)