Untitled-12-300x189
همه باهم متحد در برابر تروریسم در هر نقطه از جهان
تاریخ انتشار: 7 ژوئن ماه 17 
1496832829_13960317150925215110876910
همه باهم متحد در برابر تروریسم درهرنقطه ازجهان
  شهادت تعدادی از هموطنان خود را در حملات تروریستی تسلیت می گوییم و خواستار هشیاری و همبستگی عمومی در برابر این پدیده شوم هستیم.  

هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار