arm - Copy
بیانیه هیات‌مدیره شبکه یاری کودکان درباره فعالیت سازمان‌های غیردولتی
تاریخ انتشار: 30 آوریل ماه 17 

١٠ روز پیش بود که ماموران پلیس امنیت، ساختمان جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در پاسگاه نعمت‌آباد را پلمپ کردند. همان موقع یکی از دلایل پلمپ ساختمان، مشکلاتی که در ارتباط با مجوز فعالیت جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان وجود دارد، مطرح شد. حالا از سی و یکم فروردین ماه بیش از ١٠ روز می‌گذرد اما هنوز مشکل جمعیت حل نشده و کودکان برای آموزش سرگردانند.  حالا در همین ارتباط، اعضای هیأت‌مدیره شبکه یاری کودکان کار، بیانیه‌ای درباره فعالیت سازمان‌های غیردولتی منتشر کرده است. در بخشی از این بیانیه آمده: «حضور فعال سازمان‌های غیردولتی به‌ویژه سازمان‌هایی که با حمایت همه‌جانبه از کودکان و خانواده‌های محروم به کاهش آسیب‌ها در جامعه یاری می‌رسانند، از نیازها و ضرورت‌های اساسی جامعه مدنی در هر کشوری به شمار می‌آید. در کشور ما هم با توجه به آمار‌ها و گزارش‌های موجود نقش این سازمان‌ها به‌ویژه در حوزه کودک و خانواده اثربخش و موثر بوده است؛ از این‌رو برای رفع مشکلات این سازمان‌ها ازجمله دریافت مجوز فعالیت، باید در جست‌وجوی راهکارهای مناسبی بود که بیشترین منافع عالیه کودکان محروم جامعه را در نظر گیرد و بدیهی است که با پلمپ یک سازمان غیردولتی این هدف اساسی تأمین نخواهد شد.»

منبع: روزنامه شهروند