arm - Copy
فرا رسیدن نوروز و بهار را صمیمانه شادباش می گوییم
تاریخ انتشار: 19 مارس ماه 17 
img09313310-8087435336
طلیعه بهار را پاس می داریم که با شادابی و زیبایی خود غبار خستگی و اندوه را از دلهای ما می زداید و امید برای زندگی بهتر کودکان را در دل های ما ایجاد می کند.
نوروز باستانی را صمیمانه به ایرانیان و پارسی زبانان در سراسر جهان صمیمانه شادباش می گوییم که به عنوان نشانه ای از پایداری، نوآوری و زیبایی همراه یار دیرین خود، بهار، جان های ما را سرشار از مهربانی و همدلی با مردم سرزمینمان می سازد.
به پیشواز سال نو می رویم و با قلبی آکنده از مهر و دوستی با همه انسانهای زمینی که زیستگاه همه ماست؛ برای همه جهانیان سالی پربار، همراه با آرامش، صلح و دوستی و پرهیز از جنگ و خشونت، آرزو می کنیم.
آید بهار و پیرهن سبزه نو شود
نوتر برآورد گل، اگر ریشه نو شود
زیباست روی کاکل سبزت کلاه نو
زیباتر آن که در سرت اندیشه نو شود
“منوچهر آتشی”
شبکه یاری کودکان کار