arm
تسلیت شبکه یاری کودکان کار بمناسبت کشته شدگان ساختمان پلاسکو
تاریخ انتشار: 20 ژانویه ماه 17 
photo_2017-01-22_12-43-48

شبکه یاری کودکان کار (گروه تلاشگران)، مراتب تسلیت وهمدردی خود را به خانواده های بازماندگان حادثه آتش سوزی وفرو ریختن ساختمان پلاسکو که در آن تعدادی از پرسنل تلاشگر سازمان آتش نشانی، مغازه داران و مراجعین آنان کشته و مجروح شدند، را اعلام می دارد. ما اعضای شبکه یاری درکنار مردم ضمن قدرشناسی از تلاش های بی وقفه و از خودگذشتگی آتش نشانان عزیز، از همه متولیان امور می خواهیم برای پیشگیری از بروز چنین حوادث تلخ و اندهباری که تاثیر ژرفی برزندگی مردم و آینده کودکان بازمانده از این وقایع دارد،” بر اساس مسئولیتی که در قبال جامعه و مردم دارند بیشتر از این فکر و عمل کنند”.

“ما هم بر عهده خود میدانیم که نکات ایمنی را جدی گرفته وموردعمل قرار دهیم “
 

هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار

(گروه تدوین بیانیه)