condolences-death-poetry-and-fine-text-1
تسلیت بمناسبت درگذشت پدر محترم جناب آقای احمد قویدل
تاریخ انتشار: 20 ژانویه ماه 17 

سرور گرامی و ارجمند جناب آقای احمد قویدل

با نهایت تاسف درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم رحمت و واسعه الهی، برای شما  و بازماندگان شکیبایی و طول عمر مسئلت می نماییم.

شبکه یاری کودکان کار و خیابان