1424019258_13930613_02_27_50
اطلاعیه شماره دو درخصوص انتشار پوسترهایی با نام شبکه یاری
تاریخ انتشار: 20 ژانویه ماه 17 

با توجه به انتشار اطلاعیه شماره یک مبنی بر مطالب منتشر شده بنام شبکه یاری کودکان کار که در خصوص اعلام اعزای عمومی و تجمع در مقابل وزارت کار، شبکه یاری اعلام نمود که این مراسم و برنامه ها نظر همه انجمن های عضو  و هیات مدیره شبکه نیست و تعدادی از انجمن ها بدون اطلاع و هماهنگی مراسمی را با نام شبکه یاری و انجمن های عضو آن منتشر نمودند. شوربختانه تعداد اندکی از انجمن ها همچنان اقدام به انتشار پوسترها و مطالبی با نام شبکه یاری می کنند و در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی از عموم مردم دعوت می کنند در مراسم اعلام شده شرکت کنند. شبکه یاری بدین وسیله اعلام می دارد که انتشار هر گونه مطلبی بنام شبکه یاری کودکان کار فقط از طریق سایت و کانال رسمی تلگرام شبکه یاری و با امضای هیات مدیره آن رسمیت دارد و هرگونه استفاده از نام شبکه خلاف موازین حقوقی است.

 

هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار