1424019258_13930613_02_27_50
اطلاعیه در خصوص مطالب منتشر شده بنام شبکه یاری کودکان کار
تاریخ انتشار: 19 ژانویه ماه 17 

ضمن ابراز همدردی با دو کودک کار، قربانی واقعه تأسف‌بار آتش سوزی، اعلام می داریم خبری که در مورد اعلام اعزای عمومی و تجمع در مقابل وزارت کار اعلام و مطرح شده است نظر شبکه یاری نیست و تنها تصمیم عده ای از انجمن های عضو این شبکه است که بدون هماهنگی و خودسرانه در فضای مجازی منتشر شده است. بدیهی است انجام برنامه های مشترک حاصل توافق و نظر همه انجمن های عضو شبکه است که از طریق وب سایت و کانال رسمی تلگرام  شبکه یاری منتشر می شود.

 

هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار