khabar.89.7.7
نخستین روز جهانی یادبود و کرامت قربانیان جنایت نسل کشی و جلوگیری از این جنایت
تاریخ انتشار: 9 دسامبر ماه 16 
9 دسامبر 2016 برابر 19 آذر 1395
photo_2016-12-09_21-42-59
در سپتامبر 2015، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 9 دسامبر مقارن با سالروز تصویب کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی، را به عنوان “روز بین المللی یادبود و کرامت قربانیان جنایت نسل کشی و جلوگیری از این جنایت” نام نهاد. nهدف این روز افزایش آگاهی درباره کنوانسیون مذکور و نقش آن در پیکار و پیشگیری از جنایت نسل کشی، آنچنان که در کنوانسیون تعریف شده است و یادبود و ارج نهادن به قربانیان آن است. دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام خود به مناسبت این روز گفت “دولت های عضو سازمان ملل متحد و جامعه بین المللی باید به وسیله تلاش سخت تر در برابر اظهارات ناشی از نفرت، عدم بردباری، نژادپرستی، و بیگانه ستیزی، رنج قربانیان نسل کشی و خانواده آنان را ارج نهند”.
  منبع: سایت سازمان ملل در ایران