un
بمناسبت نخستین روز جهانی و یادبود قربانیان نسل کشی
تاریخ انتشار: 9 دسامبر ماه 16 

وین – ایرنا – ‘فدریکا موگرینی’ رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بر ایجاد ثبات صلح در جهان و جلوگیری از جنگ و هرگونه نسل کشی تاکید کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری اتحادیه اروپا، فدریکا موگرینی به مناسبت اولین روز جهانی و یادبود قربانیان نسل کشی روز گذشته با انتشار بیانیه ای خواستار تقویت همکاری کشورهای جهان برای پایان دادن به جنایات هایی که در حال رخ دادن است، شد. وی گفت: بحران های کنونی امروز در نقاط مختلف جهان بر این امر ضروری تاکید دارد که می بایست برای جلوگیری از نسل کشی و گسترده شدن آن و همچنین نابودی قومیت های مختلف و جنایات علیه بشریت که قوانین آن 10 سال پیش در اجلاس سران جهان در سال 2005 به تصویب رسید , همکاری های جهانی برای اجرای آن افزایش پیدا کند. موگرینی ضمن هشدار به این وقایع که در حال روی دادن است افزود : امروز اتحادیه اروپا باید مجازات های سختی را برای کشورهایی که دست به این جنایات می زنند در نظر بگیرد. ما همچنین در جبهه های مختلف به صورت یک چارچوب مشخص با سیاست های مشترک امنیتی و دفاعی از حقوق بشر برای برخورد با این کشورها حمایت و دفاع می کنیم . مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد : حقوق بشر اتحادیه اروپا بر سیاست های توسعه افزایش حفاظت از غیرنظامیان توسط ایجاد نهادهای مقتدر و ترویج احترام به حقوق بشر از طرف همه را الزام آور می داند. سازمان ملل متحد روز گذشته , 99 دسامبر را روز یادبود و کرامت قربانیان جنایت نسل کشی و پیشگیری از این جنایت اعلام کرده است.
منبع: