khabar.89.7.7
روز جهانی صلح 29 شهریور 92
تاریخ انتشار: 23 اکتبر ماه 13 

صلح، مهرورزی با کودکان عنوان مراسمی بود که گروه تلاشگران یاری(شبکه ی یاری کودکان کار و خیابان )به مناسبت گرامی داشت روز جهانی صلح با همکاری انجمن های عضو و مشارکت معاونت اجتماعی و فرهنگی منطقه 3،جمعه 29 شهریور از ساعت 15الی 18 در بوستان پایداری برگزار کرد. در این مراسم 400 کودک کار وخیابان از مناطق مختلف تهران،شهریار وسرآسیاب ملارد تحت پوشش مراکز و مربیان ومسئولین انجمن های مرتبط و داوطلبین و سایر افراد فعال در حوزه ی کودکان کاردر فضای رو باز آمفی تئاترشرکت نمودند که به اجرای چندین تئاتر و سرود دسته جمعی بر روی سن پرداختند.گروهی از موءسسات نیز یا انجام سرگرمی های متنوع مانند نقاشی روی پارچه و کاغذ ،آموزش بازی های مختلف ،مشاوره و راهنمایی خانواده ها هم زمان با اجرای برنامه بر روی سن فعال بودند.بیانیه ای به مناسبت روز جهانی صلح تهیه شده بود که توسط یکی از کودکان خوانده شد، در این بیانیه مفهوم گسترده صلح با کودکان و برای کودکان از دیدگاه سازمان های غیر دولتی کودکان کار بیان شده بود که به طور خلاصه اشاره هایی به آن می شود: حذف کار کودکان که مانع اصلی دستیابی کودکان به آموزش،آرامش و برخوداری از زندگی شایسته است.توجه به نیازهای اساسی کودکان :اجرای آموزش با کیفیت ،،بهره مندی از بهداشت و درمان بدون هیچ گونه تبعیض،منع هر گونه خشونت و آزار با کودکان ا ز طرف همه ی کسانی که با آنان در ارتباطند،حذف رقابت از زندگی و به ویژه محیط های آموزشی ،منع هر گونه تبعیض بین کودکان ،آموزش صلح به کودکان به عنوان یک ضرورت ،ایجاد آرامش وشادی و دوستی در سال های پر شوق و شور کودکی ،تلاش برای فقر زدایی و برقراری عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری های اجتماعی ،صلح معنای زندگی وخشونت مفهوم مرگ است با تلاش خود،کودکان و زندگی را از بند مرگ رها سازیم.