413161_489
بیست و پنجمین سالگرد تصویب پیمان نامه حقوق کودک
تاریخ انتشار: 20 نوامبر ماه 16 

 25 سال پیش، جهانیان گردهم آمدند تا به کودکان “بله” بگویند؛  با در نظرگرفتن این مسئله که کودکان، یعنی هر انسان زیر 18 سال، مانند بزرگسالان از همه حقوق عمومی بشر برخوردارند و حقوق ویژه‌ای نیز دارند که نیاز خاص آنان به حمایت را در بر می گیرد. این پیمان نامه که در سال 1989 میلادی تصویب شد اولین سند حقوقی بین المللی الزام آور است که حقوق بشر را برای کودکان تصدیق کرده است. طبق این پیمان نامه هر کودک در هر کجا حق بقا، رشد و حمایت در مقابل کلیه اشکال خشونت را دارد.
این حقوق بر چهار اصل استوارند: عدم تبعیض، در نظر گرفتن منافع عالی کودک در موضوعاتی که بر آن‌ها تاثیر می‌گذارد، احترام به نظرات کودکان و حق زندگی، بقاء و رشد. جمهوری اسلامی ایران که در تدوین پیمان نامه حقوق کودک نقش بسیار مهمی ایفا کرد، در شهریور ماه 1369 آن را به امضا رساند و سپس در اسفند 1372 مجلس این پیمان نامه را البته با تعیین حق شرط کلی تصویب کرد. طبق این شرط: هر زمان که مفاد پیمان نامه حقوق کودک در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشند، دولت جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت این مفاد نمی باشد. دولت ایران همچنین هر دو پروتکل اختیاری پیمان نامه مربوط به منع بکارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه و بهره کشی جنسی امضا کرده است.
منبع: یونیسف