arm - Copy
بانو توران میرهادی درگذشت
تاریخ انتشار: 8 نوامبر ماه 16 
  photo_2016-11-08_16-24-08
با نهایت تاسف درگذشت بانو توران میرهادی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک و مدرسه فرهاد را تسلیت عرض نموده و از خداوند بزرگ برای آن زنده یاد رحمت الهی، برای بازماندگان صبر، بردباری و طول عمر مسئلت می نماییم.
 

هیات مدیره شبکه یاری کودکان کار