1959
آئین نامه تقلیل قانون سازمان های مردم نهاد است
تاریخ انتشار: 26 اکتبر ماه 16 
گل خانم باقری نیا؛

 لایحه سازمان های مردم نهاد با مشارکت سازمان های غیردولتی در سال 93 تهیه شده است/ آئین نامه تقلیل قانون سازمان های مردم نهاد است/ همایش سازمان های غیردولتی ایران با تاکید بر موضوع قانون سازمان های مردم نهاد برگزار خواهد شد.

 عضو شورای هماهنگی همایش های سازمان های غیردولتی ایران گفت: در سال 93 بنا بر دعوت دولت با مشارکت سازمان های غیردولتی و همکاری وزارت کشور تهیه شده است که بنابر روند قانونی بایستی بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس ارائه می شد که این تقلیل لایحه به آئین نامه در هئیت دولت است.

ه گزارش پایگاه خبری سازمان های غیردولتی ایران(وطن)؛ گل خانم باقری نیا عضو شورای هماهنگی همایش های سازمان های غیردولتی گفت: در سال 93 بنا بر دعوت دولت با مشارکت سازمان های غیردولتی و همکاری وزارت کشور تهیه شده است که بنابر روند قانونی بایستی بعد از تصویب هیئت وزیران به مجلس ارائه می شد که این تقلیل لایحه به آئین نامه در هئیت دولت است.

وی افزود: در سال 93 بنابر دعوت وزارت کشور با شرکت بیش از 100 سازمان غیردولتی طی دو جلسه 3 روزه قانون سازمان های مردم نهاد تهیه شده است که قرار بود بعد از تصویب هئیت وزیران به مجلس ارائه شود. باقری نیا تاکید کرد: لایحه قانون سازمان های مردم نهاد توسط گروه پی گیری قانون سازمان های غیر دولتی امضا شده است و این گروه برای جامعه عمل پوشاندن به تعهدات خود در عرصه اجتماعی روند قانونی این لایحه را دنبال می کند. عضو شورای هماهنگی همایش های سازمان های غیردولتی ایران تاکید کرد: تقلیل لایحه سازمان های غیردولتی به آئین نامه توسط دولت و ابلاغ آن به وزارت کشور عدم تحقق تعهدات دولت در حوزه تشکل های اجتماعی به حساب می اید که این مسئله تامل برانگیز بوده و از دولتی که با شعار حمایت از سازمان های غیردولتی آغاز به کار کرده است انتظار تجدید نظر جدی در این باره وجود دارد. وی تصریح کرد: با توجه به ابلاغ آئین نامه سازمان های غیردولتی از سوی دولت به وزارت کشور و تقلیل لایحه به آئین نامه در همایش سازمان های غیردولتی ایران در یک پنل تخصصی موضوع آئین نامه مورد بررسی قرار گرفته و در آن قانون تهیه شده توسط گروه پی گیری قانون سازمان های غیر دولتی مورد تاکید جدی قرار خواهد گرفت.

منبع: سایت خبری وطن