Flag_of_UNICEF-260x160
روز جهانی دختر بچه ها گرامی باد
تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ماه ۹۵ 
photo_2016-10-13_13-45-36     روز ۲۰ مهر مصادف است با روز جهانی دختر بچه ها، توانمندسازی دختران با منع تبعیض در همه اشکال آن و ایجاد فرصت های برابر برای برخورداری آنان از حقوق انسانی خود با تاکید بر حق آموزش امکان پذیر است.  

   شبکه یاری کودکان کار