un
مراسم روز جهانی دختربچه ها برگزار شد
تاریخ انتشار: 13 اکتبر ماه 16 

دفاتر خدمات نوسازی شهر تهران، معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 15 با همکاری جمعی از نهاد های غیردولتی و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد و صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) به مناسبت روز جهانی کودک و روز بین المللی دختربچه ها در پارک ولیعصر واقع در منطقه 15 تهران در تاریخ 18 مهرماه 1392 جشنی برگزار کرد. تعداد زیادی از کودکان به اتفاق مربیان و والدینشان در این جشن شرکت داشتند.

در آغاز برنامه پس از افتتاحیه، خانم نازنین قائم مقامی به عنوان نماینده مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد به ارائه مطالب کوتاهی درباره هر دو مناسبت پرداخت و پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین المللی دختربچه ها را قرائت کرد. غرفه ای نیز به انتشارات یونیسف و مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد اختصاص داشت که به رایگان در اختیار بازدید کنندگان گذاشته می شد.