images (3)
پیام خانم ایرینا بوکووا، مدیرکل یونسکو، به مناسبت روز جهانی صلح ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۶
تاریخ انتشار: 22 سپتامبر ماه 16 

اکنون سیاره ما و بشریت در آشفته‌ترین زمان خود قرار دارند.

فقر همچنان پابرجاست و نابرابری‌ها هم در حال افزایش هستند. جنگ‌ها همچنان جوامع را از هم می‌پاشند و میلیون‌ها زن و مرد را در معرض رنج و عذاب قرار می‌دهند. افراط‌گرایی خشونت‌آمیز روبه افزایش است ـ جوامع در مناطق مختلف جهان در معرض اقدام‌های تروریستی وحشیانه قرار می‌گیرند. اکنون جهان با حادترین بحران از منظر پناهندگان و افرادی که مجبور به ترک وطن شده‌اند رو‌به‌رو است. در سال ۲۰۱۵ تعداد ۳/۶۵ میلیون نفر به اجبار وادار به ترک وطن شدند. میراث و تنوع فرهنگی بشر مورد تهاجم قرار گرفته‌اند. محوطه‌های میراث جهانی نابود می‌شوند تا به این واسطه پیام بردباری و گفت‌وگو را که در آنها نهادینه شده است از بین ببرند. در عین حال، کره زمین با فشارهای زیاد ناشی از پدیده تغییر اقلیم دست‌به‌گریبان است.

همه اینها بنیان صلح را سست می‌کنند. به علاوه، همه اینها بیانگر اهمیت حیاتی اقدام جهانی در راستای ارزش‌ها و اصول سازمان ملل هستند.

اصل و اساس و روح دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار و همچنین توافق تغییر اقلیم پاریس در همین امر نهفته است. اسناد یادشده دربرگیرنده دستورکار جدیدی برای استقرار صلح، حقوق بشر و کرامت انسانی، عدالت و نیک‌بختی و همین‌طور برای پایداری و حفاظت از کره زمین هستند.

در متن دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار آمده است که «توسعه پایدار در نبود صلح و صلح در نبود توسعه پایدار تحقق نمی‌یابند». اهداف هفده‌گانه توسعه پایدار، دیدگاهی متفاوت و دگرگون‌کننده را از نحوه استقرار صلح ارائه می‌دهند. در این راستا، به بیان شانزدهمین هدف از اهداف توسعه پایدار، یونسکو نقشی کلیدی در تقویت «جوامع فراگیر، عدالت‌محور و صلح‌آمیز» از طریق ترویج حاکمیت خوب، ایجاد مؤسسه‌های تأثیرگذار، پاسخگویی و ترویج عدالت برای همه، ایفا می‌کند.

به منظور تحقق این اهداف، ما نیازمند روش‌های نوین اقدام، مشارکت‌های جدید میان دولت‌ها، جامعه مدنی و بخش خصوصی و همین‌طور نیازمند تقویت زنان و مردان هستیم.

نقطه آغاز ما باید توجه به حقوق و کرامت فرد فرد زنان و مردان باشد. بنابر اساسنامه یونسکو، تدافعات صلح می‌بایست به کمک آموزش، آزادی بیان، گفت‌و‌گوی بین فرهنگی، احترام به حقوق بشر و تنوع فرهنگی و از طریق همکاری‌های علمی در اذهان افراد ایجاد شود. این پیام که در سال ۱۹۴۵ به دنبال جنگی وحشتناک و مخرب نگاشته شده است هیچ‌گاه به اندازه امروز در جوامعی که اکنون بسیار متنوع و در حال دگرگونی هستند، مهم نبوده است.

حفظ صلح یعنی ایجاد صلح به شکل روزمره و در همه جوامع و با کمک همه زنان و مردان. حفظ صلح یعنی همکاری و تلاش برای ساختن آینده‌ای مشترک برای همه.

                                                                                    ایرینا بوکووا

مترجم: مهرناز پیروزنیک

کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران

منبع: کمیسیون ملی یونسکو