arm - Copy
بیانیه ی شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روز جهانی صلح
تاریخ انتشار: 25 سپتامبر ماه 16 

بیست و یکم سپتامبر (مصادف با  یک مهر ماه امسال)، برابر با است با روز جهانی صلح.

عدالت، آزادی و صلح سه ارزش والای انسانی هستند که در طول تاریخ جان های بی شماری برای تحقق آنها، فدا گردیده است.

صلح واقعی نبود جنگ در زمان حال نیست، بلکه استقرار صلح پایدار یعنی قرار گرفتن در شرایطی که تمامی عوامل بوجود آورنده ی جنگ و مخاصمه از میان برداشته شوند. امروز یکی از اصلی ترین عوامل تهدید کننده ی صلح ، فقر و نابرابری است. زیاده خواهی انحصار طلبانه نوع بشر وقتی به تفکری غالب بدل می گردد، به جایی می رسد که انسانها نه تنها از هیچگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی ابائی ندارد، بلکه القاءحس ناامنی و ترویج فرهنگ رقابت و خود برتربینی و در نهایت دامن زدن به مخاصمات نژادی، ملی و اختلافات مذهبی و فرقه ای  شیوه ای کارآمد برای ادامه ی زندگی سراسر استیلا جویانه شان است.

نبود صلح پایدار و گسترش جنگ و خشونت هرساله زندگی و جان  میلیون ها  انسان را  تهدید می کند و در این  میان، بیشترین قربانی را زنان، کودکان و طبقات فرودست جامعه را تشکیل می دهند. درجهان امروز یکی از خونبارترین عرصه ها، عرصه ی اختلاف افکنی میان فرق مذهبی است. سازمان دادن گروههای تروریستی و بنیادگرایانه و افراطی در سراسر جهان تنها بخشی از این تئوری یغماگرانه است که اگرچه معمولا رنگ و بوی اختلافات مذهبی دارد ولی حفظ هژمونی سیاسی و تسلط بر منابع دیگر کشورها، جانمایه ی اصلی این تحرکات است و در دراز مدت چیزی به نام صف بندی های ایدئو لوژیک نداریم و شاهد آن هستیم که هر گاه بحث منافع اقتصادی و طبقاتی، جدی شود حتی دول متحد هم می توانند بی رحمانه یکدیگر را مورد تعرض نظامی قرار داده و بر مردمان کشور متقابل لطمات جبران ناپذیری تحمیل نمایند. علیرغم اشاره ی صریح کنوانسیون حقوق کودک به لزوم برخورداری کودکان از حمایت های بشردوستانه در جنگ ها، امروز در جهان شاهد آن هستیم که بسیاری از کودکان در جنگ ها جان خود را از دست می دهند و یا در شرایط بسیار دشوار و محروم از ابتدایی ترین حقوق خود، در اردوگاه ها و مناطق جنگ زده روزگار می گذرانند و در بسیاری موارد حتی مورد سوء استفاده و خرید و فروش قرار می گیرند و حتی به عنوان” کودک سرباز” در جنگ ها و منازعات مسلحانه به کار گرفته می شوند.

حال ضرورت دارد، تمامی فعالان مدنی و نیروهای عدالتخواه و صلح طلب با علم به اینکه فقر و نابرابری و چیرگی افزون طلبان، اصلی ترین عوامل تهدید کننده ی صلح و امنیت پایدار هستند، هوشمندانه با رویکرد های تبعیض آمیز و برتری جویانه،  به هر شکل مقابله نمایند و بر این مهم استوار باشند که تامین امنیت، غذا، پوشاک، آموزش، بازی و سلامت، برای همگان و در ابعاد جهانی در گرو فاصله گرفتن از عوامل تهدید کننده ی صلح پایدار است .

چراکه اگر اندیشه های عدالت خواهانه و انسان دوستانه، جایگزین مناسبات حاکم گردد، نه تنها موضوعاتی مانند استفاده از کودکان در جنگ ها و مخاصمات بلاموضوع می شوند، بلکه در سایه ی آرامش ایجاد شده بشر فرصت می یابد در حد لازم نسبت به تامین حقوق انسانی شهروندان جهان بویژه زنان و کودکان همت گمارد.