images (3)
نمایشگاه “کودک، صلح، میراث فرهنگی” برگزار خواهد شد
تاریخ انتشار: ۲ مهر ماه ۹۵ 
photo_2016-09-24_18-18-41
نمایشگاه “کودک، صلح، میراث فرهنگی” 
این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صلح و روز جهانی کودک، با همکاری موزه صلح تهران، سازمان ایکوم و شهرداری منطقه ۱۲ برگزار می شود.
۴۰ غرفه به نمایندگی از موزه های تهران و برخی شهرستان ها و نهادهای مرتبط با صلح و کودک، آثار و فعالیت های خود را به نمایش خواهند گذاشت.
زمان: ۶ تا ۱۱ مهر ماه ساعت: ۱۰ صبح تا ۵ بعد از ظهر
نشانی: پارک شهر تهران