arm - Copy
نامه به وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص جمع آوری کودکان کار
تاریخ انتشار: 7 آگوست ماه 16 

جناب آقای دکتر علی ربیعی

وزیر محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

همان گونه که استحضار دارید، در روزهای اخیر، شاهد انتشار اخباری مبنی بر ” جمع آوری ” گروه هایی از آسیب دیدگان اجتماعی از جمله کودکان کار و خیابان و اعزام آنان به مراکز نگهداری بودیم؛ که بسیار نگران کننده و سؤال برانگیز است. نگران کننده از این نظر که  با توجه به آمار سازمان های مسئول بیش از 85 درصد این کودکان، دارای خانواده هستند و بر اساس قوانین ملی و بین المللی حقوق کودک، زندگی با خانواده یکی از حقوق اساسی آنان است و جمع آوری و نگهداری این کودکان در مراکز، ناقض این حق اساسی است. نگرانی دیگر، کاربرد واژه های نادرستی است که پس از سال ها تلاش برای نفی آنها این روزها دوباره به کار برده می شود. از جمله “جمع آوری” که شامل مواد و موارد مادی است نه انسان به ویژه کودکان و اصطلاح “کودکان کار و خیابان” که به جای “کودکان کار در خیابان” به کار برده می شود به این معنا، این کودکان، متکدی و بی خانواده نیستند بلکه به علت اجبار به کار، در خیابان به کار می پردازند.

سؤال برانگیز به این علت که پس از سال ها اقدام به جمع آوری و صرف هزینه های بسیار و  نتایج تجربی اثر بخش نبودن آن، بازهم جمع آوری این کودکان به عنوان راه حل مشکل کودکان کار مطرح می شود. پرسش دیگر این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالهای اخیر با رویکردی مثبت به مسایل این کودکان، آیین نامه حمایت اجتماعی از آنان را تدوین کرد و اینک تغییر نگرش سریع مسئولان محترم این وزارت از رویکرد حمایت اجتماعی به جمع آوری و نیز سرعت اقدام و اجرای این سیاست بر خلاف سایر سیاست ها از جمله اجرای  آیین نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان که مدت دو سال است متوقف مانده است سؤال برانگیز است. سؤال دیگر مربوط به راه حل درست مشکل کار اجباری کودکان است که تدوین و اجرای برنامه های کاهش فقر توسط دولت است که مشکل عمده کار کودکان است و نه جمع آوری و نگهداری آنان در مراکز بسته.

 به راستی اگر هدف حل مشکل کار اجباری کودکان است بهتر است نظارتی هم بر کارگاه های کار کودکان انجام شود که در آن جا کودکان مورد استثمار شدید قرار می گیرند در واقع هدف جمع آوری پاک کردن چهره شهر از کودکان کار در خیابان است و نه حل مشکل آنان.جناب آقای دکتر علی ربیعی، با توجه به نگرش مثبت جنابعالی به کودکان کار به عنوان بالاترین مقام مسئول مرتبط با این کودکان و نیز همکاران پر تلاشتان انتظار داریم با توجه به پیامدهای زیانبار جمع آوری کودکان کار این اقدام متوقف شود.

شبکه یاری کودکان کار و سازمان های عضو آن با اعتراض به این اقدام غیر اصولی خواستار اجرای آیین نامه حمایت اجتماعی از این کودکان به جای جمع آوری و نگهداری آنان است.

                                                                                                        فاطمه قاسم زاده

                                                                                                          رئیس هیأت مدیره شبکه یاری کودکان کار

                                                                                                          (گروه تلاشگران یاری همدل)

 
 
  رونوشت به :
                    جناب آقای دکتر عیسی فرهادی. فرماندار محترم تهران
                    جناب آقای دکتر سیاوش شهریور. معاون محترم اجتماعی استانداری تهران  
                           جناب آقای فرزاد هوشیار پارسیان. مدیر عامل محترم سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران
                    جناب آقای دکتر غفاری. معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران
                    جناب آقای الوندی. دبیر محترم مرجع ملی کنوانسیون ملی حقوق کودک
 
برای مطالعه طرح جمع اوری کودکان کار به لینک زیر مراجعه فرمایید:
http://koodakekar.ir/?p=2494