images (1)
روز جهانی پناهنده چه روزی است؟
تاریخ انتشار: 20 ژوئن ماه 16 

به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، هر سال 20 ژوئن روزی متعلق به پناهندگان است، بر این اساس شصت و دو سال پیش کنوانسیون پناهندگی سازمان ملل به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

hhe2204-world-refugee-day
روزی که دو ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر را به خود اختصاص داده است:
  ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر
1.هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب کند.
  2. هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود باز گردد.  
  ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر
  1.هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار، پناهگاهی جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
    2.در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهائی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد، نمی‌توان از این حق استفاده کرد.
    روز جهانی پناهنده، روزی است که کميساريای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تلاش می‌کند به جهانيان يادآوری کند ميليون‌ها انسان پناهنده که مجبور به ترک خانه خود شده‌اند، با چه مشکلاتی روبرو هستند. براساس منشور “كمیساریای عالی پناهندگان”  تمامی افراد از حق خود برای درخواست پناهندگی و جستجوی پناه و مامن مطمئن در یک كشور دیگر، امكان برگشت داوطلبانه به كشور خود یا سكونت در یک كشور دیگر باید برخوردار باشند. فعالیت‌های كمیساریا بر طبق قوانین و مقررات سازمان در چارچوب كنوانسیون سازمان ملل متحد است.
  كمیساریا سازمانی بی‌طرف بوده كه حمایت و كمک‌های خود را برای رفع نیازهای پناهندگان بدون توجه به نژاد، جنسیت، دین و دیدگاه‌های سیاسی آنها انجام می‌دهد. كمیساریا اهمیت ویژه‌ای به نیازهای كودكان داده و همچنین برای ارتقا و كسب حقوق برابر برای زنان و دختران تلاش می‌كند. به همین مناسبت، هرساله ازطرف مقامات سازمان ملل متحد درامور پناهندگان و برخی کشورهای مهاجرپذیر مراسم هایی برگزار می‌شود. گفتنی است؛ سازمان ملل متحد درامور پناهندگان UNHCR  بزرگترین و رسمی‌ترین ارگان بین‌المللی درامور ساماندهی و حمایت از پناهجویان و پناهندگان جهان است و فعالیت گسترده‌ای در این خصوص دارد و به مسائل مربوط به پناهندگان رسیدگی می کند. یکی از کشورهایی که تعداد زیادی پناهنده دارد جمهوری اسلامی ایران است، کشور ما دومین کشور پناهنده پذیر در دنیا است و در حال حاضر با  وجود خروج بسیاری از پناهندگان هنوز حدود 1 میلیون پناهنده دارد.
منبع:   باشگاه خبرنگارن جوان