ffff
نشست خبری در مورد کودکان بازمانده از تحصیل برگزار خواهد شد
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ماه ۹۵ 
photo_2016-06-07_13-24-24
  – مقدمه ای بر طرح فرمان . *** بیان تاریخچه ای از فعالیتهای NGOs در بخش آموزش کودکان باز مانده از تحصیل *** مدارس خودگردان ۲ – دلایل بازماندگی و محرومییت از تحصیل کودکان ***تاکید بر آموزش رایگان و اجباری *** مشکلات و معضلات اجتماعی و نقش آن در محرومییت از تحصیل کودکان
۳ – برسی نقاط ضعف و قوت طرح فرمان ***گزارش مستند زیسته NGOs در ارتباط با طرح فرمان *** لزوم مددکار و روانشناس… ۴ – چگونگی شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل *** معضلات صدورکارت تحصیلی ***مشکلات کودکان ایرانی و مهاجر فاقد کارت هوییت *** معضلات جدا سازی
  ۵ – بررسی مصوبه اخیر هییت وزیران در ارتباط با آیین نامه آموزش اتباع خارجی ***کبر سن و مشکلات موجود در این حوزه *** مشکلات اجرایی طرح فرمان
۶ -نا کار آمدی طرح فرمان *** ارایه راهکار هایی جهت آموزش کودکان باز مانده از تحصیل
  که بترتیب انجمنهای زیر طرح موضوع خواهند نمود : ۱ – انجمن یاری کودکان در معرض خطر (خانم نجفی) ۲ – جمعییت دفاع از کودکان کار و خیابان ( آقای یزدی) ۳ – موسسه رویش نهال جوان (خانم ضییایی مهر ) ۴ – جمعییت دانشجویی امام علی (خانم رحیمی ) ۵ – انجمن دوستداران کودک ،پویش (آقای کریمییان ) ۶ – انجمن حمایت از حقوق کودکان ( خانم پژوهش) . در ضمن خانم مدنی به عنوان تسهیل گر حضور خواهند داشت.