ffff
نشست خبری در مورد کودکان بازمانده از تحصیل برگزار خواهد شد
تاریخ انتشار: 7 ژوئن ماه 16 
photo_2016-06-07_13-24-24
  – مقدمه ای بر طرح فرمان . *** بیان تاریخچه ای از فعالیتهای NGOs در بخش آموزش کودکان باز مانده از تحصیل *** مدارس خودگردان 2 – دلایل بازماندگی و محرومییت از تحصیل کودکان ***تاکید بر آموزش رایگان و اجباری *** مشکلات و معضلات اجتماعی و نقش آن در محرومییت از تحصیل کودکان
3 – برسی نقاط ضعف و قوت طرح فرمان ***گزارش مستند زیسته NGOs در ارتباط با طرح فرمان *** لزوم مددکار و روانشناس… 4 – چگونگی شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل *** معضلات صدورکارت تحصیلی ***مشکلات کودکان ایرانی و مهاجر فاقد کارت هوییت *** معضلات جدا سازی
  5 – بررسی مصوبه اخیر هییت وزیران در ارتباط با آیین نامه آموزش اتباع خارجی ***کبر سن و مشکلات موجود در این حوزه *** مشکلات اجرایی طرح فرمان
6 -نا کار آمدی طرح فرمان *** ارایه راهکار هایی جهت آموزش کودکان باز مانده از تحصیل
  که بترتیب انجمنهای زیر طرح موضوع خواهند نمود : 1 – انجمن یاری کودکان در معرض خطر (خانم نجفی) 2 – جمعییت دفاع از کودکان کار و خیابان ( آقای یزدی) 3 – موسسه رویش نهال جوان (خانم ضییایی مهر ) 4 – جمعییت دانشجویی امام علی (خانم رحیمی ) 5 – انجمن دوستداران کودک ،پویش (آقای کریمییان ) 6 – انجمن حمایت از حقوق کودکان ( خانم پژوهش) . در ضمن خانم مدنی به عنوان تسهیل گر حضور خواهند داشت.