1386421597_21164
اراك ميزبان نشست منطقه اي سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان و خانواده است
تاریخ انتشار: 10 می ماه 16 

اراك – ايرنا – مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري مركزي گفت: اراك ميزبان هشتمين نشست منطقه اي و كارگاه هاي آموزشي تقويت همكاري هاي تخصصي شبكه اي سازمان هاي مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده است.

زهرا فرجي روز يكشنبه در جمع خبرنگاران در اراك افزود: اين نشست دو روزه، با حضور شهيندخت ملاوردي معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعي از مقام هاي ملي و استاني 25 و 26 ارديبهشت ماه جاري در سالن پيامبر اعظم (ص) اراك برگزار مي شود. وي بيان كرد: در اين نشست 210 نفر از نمايندگان سمن هاي حوزه زنان و خانواده از استان هاي تهران، البرز، قم، قزوين و مركزي حضور دارند.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري مركزي ادامه داد: شركت كنندگان با حضور در هفت كارگاه آموزشي تخصصي (هر گارگاه 30 نفر) و 35 نفر از نمايندگان بخش دولتي در محورهاي كليدي تعريف و ويژگي هاي مفهوم شبكه، تفاوت مفهوم شبكه سازي با ارتباط شبكه اي، كاركردهاي شبكه، ساختارهاي شبكه، آسيب هاي مترتب بر شبكه‌ها، سناريوهاي مختلف شبكه سازي، راهكارهاي پايداري شبكه بحث وتبادل نظر مي كنند. فرجي اظهار كرد: راهبرد اين كارگاه ها، آشنايي سمن ها با نحوه و شيوه همكاري ارتباط شبكه اي، توانمند سازي زنان، پژوهش در قوانين و تازه هاي علمي و تخصصي در اين حوزه است. وي گفت: تقويت ارتباط و تعامل موثر سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان و خانواده با يكديگر و با دولت، ايجاد محيط حمايتي و توانمند سازي براي شكل گيري و تقويت شبكه هاي تخصصي در راستاي هم افزايي و تشريك مساعي در پرداختن به مسائل و رفع مشكلات مبتلا به امور زنان و خانواده با رويكرد برنامه ريزي منسجم و افزايش مشاركت ها و فعال شدن سمن ها از مهمترين اهداف اين نشست آموزشي است.

مديركل دفتر امور زنان و خانواده استانداري مركزي اضافه كرد: نشست هاي منطقه اي سازمان هاي مردم نهاد به دنبال تقويت و همكاري هاي شبكه اي دولت – دولت، سمن ها با دولت است و در اين خصوص تاكنون هفت نشست كارگاهي با حضور حداقل 120 نفر و حداكثر 300 نماينده سمن ها در كشور برگزار شده است. فرجي بيان كرد: شركت كنندگان اين كارگاه گواهينامه 16 ساعت دريافت مي كنند. وي گفت: سازمان هاي مردم نهاد موسساتي با شخصيت حقوقي مستقل هستند كه غيرانتفاعي، غير سياسي و غير دولتي بودن نشانه بارز آن ها است و در راستاي انجام فعاليت هاي داوطلبانه با گرايش فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، بشردوستانه در چارچوب قوانين جاري كشور فعاليت مي كنند.

 مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري مركزي افزود: سمن ها بخشي از ساختار دولت محسوب نيستند اما نقش بسيار مهمي به عنوان واسطه در جامعه ايفا مي كنند كه نشر و گسترش آگاهي هاي عمومي، نظارت بر عملكرد دستگاه هاي دولتي و انجام برخي وظايف زمين مانده دولت از ماموريت هاي اصلي آن هاست. فرجي افزود: آگاه سازي، بسيج منابع، هماهنگي بين دولت و ملت، گسترش نظارت عمومي و آموزش هاي عمومي از جمله مهمترين كاركردهاي نهادهاي غيردولتي است. 49.4درصد از جمعيت يك ميليون و 413 هزار نفري استان مركزي را زنان تشكيل مي دهند و درحال حاضر 20 سمن در حوزه زنان در اين استان فعاليت دارد.