1386421597_21164
اراک میزبان نشست منطقه ای سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده است
تاریخ انتشار: ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۵ 

اراک – ایرنا – مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: اراک میزبان هشتمین نشست منطقه ای و کارگاه های آموزشی تقویت همکاری های تخصصی شبکه ای سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده است.

زهرا فرجی روز یکشنبه در جمع خبرنگاران در اراک افزود: این نشست دو روزه، با حضور شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و جمعی از مقام های ملی و استانی ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ماه جاری در سالن پیامبر اعظم (ص) اراک برگزار می شود. وی بیان کرد: در این نشست ۲۱۰ نفر از نمایندگان سمن های حوزه زنان و خانواده از استان های تهران، البرز، قم، قزوین و مرکزی حضور دارند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی ادامه داد: شرکت کنندگان با حضور در هفت کارگاه آموزشی تخصصی (هر گارگاه ۳۰ نفر) و ۳۵ نفر از نمایندگان بخش دولتی در محورهای کلیدی تعریف و ویژگی های مفهوم شبکه، تفاوت مفهوم شبکه سازی با ارتباط شبکه ای، کارکردهای شبکه، ساختارهای شبکه، آسیب های مترتب بر شبکه‌ها، سناریوهای مختلف شبکه سازی، راهکارهای پایداری شبکه بحث وتبادل نظر می کنند. فرجی اظهار کرد: راهبرد این کارگاه ها، آشنایی سمن ها با نحوه و شیوه همکاری ارتباط شبکه ای، توانمند سازی زنان، پژوهش در قوانین و تازه های علمی و تخصصی در این حوزه است. وی گفت: تقویت ارتباط و تعامل موثر سازمان های مردم نهاد حوزه زنان و خانواده با یکدیگر و با دولت، ایجاد محیط حمایتی و توانمند سازی برای شکل گیری و تقویت شبکه های تخصصی در راستای هم افزایی و تشریک مساعی در پرداختن به مسائل و رفع مشکلات مبتلا به امور زنان و خانواده با رویکرد برنامه ریزی منسجم و افزایش مشارکت ها و فعال شدن سمن ها از مهمترین اهداف این نشست آموزشی است.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری مرکزی اضافه کرد: نشست های منطقه ای سازمان های مردم نهاد به دنبال تقویت و همکاری های شبکه ای دولت – دولت، سمن ها با دولت است و در این خصوص تاکنون هفت نشست کارگاهی با حضور حداقل ۱۲۰ نفر و حداکثر ۳۰۰ نماینده سمن ها در کشور برگزار شده است. فرجی بیان کرد: شرکت کنندگان این کارگاه گواهینامه ۱۶ ساعت دریافت می کنند. وی گفت: سازمان های مردم نهاد موسساتی با شخصیت حقوقی مستقل هستند که غیرانتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی بودن نشانه بارز آن ها است و در راستای انجام فعالیت های داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه در چارچوب قوانین جاری کشور فعالیت می کنند.

 مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی افزود: سمن ها بخشی از ساختار دولت محسوب نیستند اما نقش بسیار مهمی به عنوان واسطه در جامعه ایفا می کنند که نشر و گسترش آگاهی های عمومی، نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی و انجام برخی وظایف زمین مانده دولت از ماموریت های اصلی آن هاست. فرجی افزود: آگاه سازی، بسیج منابع، هماهنگی بین دولت و ملت، گسترش نظارت عمومی و آموزش های عمومی از جمله مهمترین کارکردهای نهادهای غیردولتی است. ۴۹٫۴درصد از جمعیت یک میلیون و ۴۱۳ هزار نفری استان مرکزی را زنان تشکیل می دهند و درحال حاضر ۲۰ سمن در حوزه زنان در این استان فعالیت دارد.