arm - Copy
گرامی داشت روز کارگر
تاریخ انتشار: 30 آوریل ماه 16 
  بمناسب گرامی داشت روز کارگر، روز تلاشگران عرصه کار و تولید همبستگی خود را با کارگران سخت کوش کشورمان اعلام می داریم و خواستار تحقق مطالبات برحق آنان هستیم.

                                                             شبکه یاری کودکان کار