report
آخرین زنگ هنر با دیوارهای خانه مهر قدیم
تاریخ انتشار: 18 آوریل ماه 16 
پس از حدود هفت سال که وارد این ساختمان یا بهتر بگویم خانه شدم، باید از اینجا بروم.از خانه ای که که وقتی به آنجا امدم،حیاطش خاکی بود و وقتی بچه ها بازی میکردند خاک به هوا بلند میشد. این خانه کهنه را بارها و بارها تعمیر کردیم، کلاسها و حیاط رارنگ کردیم، که بشود بچه ها در این خانه درس بخوانند.نه تنها من، که همه بچه ها و معلمهایشان این ساختمان را ترک میکنند.این بنای فرسوده که بعضی از کلاسها یا بهتر بگویم اتاقهایش به جای سقف، یک برزنت دارد و بقیه اتاقها سقفهایی چنان کوتاه که لازم نیست خیلی قدبلند باشی تا سرت به سقف بخورد..زیر زمبن هایی بی نور که بچه ها در آن درس میخوانند. این خانه نمور و بی جان قرار است از بین برود و تبدیل به حیاطی بشود که بچه ها برای بازی به ان نیاز دارند.
خواستیم اخرین زنگ هنر، در این ساختمان خاطره ای خوشایند برای ما و بچه ها باشد.برنامه گروه هنر برای این روز، نقاشی بچه ها روی دیوارکلاسها، به جای کاغذ و مقوا با راهنمایی مربیان گروه هنربود. دانش آموزان کلاس اول و دوم به دلیل کم تجربه بودن و فضای کم کلاس ها در ابن برنامه شرکت نکردند.دانش اموران کلاس سوم، چهارم و پنجم به چهار گروه تقسیم شدند و قرار شد هر معلم با یک گروه، با پالت رنگی که از قبل مناسب با موضوع انتخاب کرده بود،کار رادر یک کلاس شروع کنند.هر گروه در هر کلاس نیم ساعت فرصت داشتند دیوارها را نقاشی کنند و پس از آن با گروه بعدی جا به جا شوند. موضوع های چهار گروه گل، پرنده، فرشته و خانه بود.
این شد که هر چهار کلاس پر از فرشته هایی شد که کنار گلها و روی خانه ها پرواز میکردند.پرنده هایی که در خانه ها یا کنار فرشته ها نشسته بودند.حتی در کلاسهایی که سقف کوتاه بود سقفها هم پر از پرنده و فرشته شدند.
eMAcT
T5oSR
تجربه کار گروهی برای بچه هایی که کمترین برنامه های تفریحی واقعی را تجربه میکنند، بسیار لذت بخش بود.و در واقع ما چهار مربی هنر بیشتر از بچه ها لذت بردیم.
این کلاسهایک هفته مهمان بچه هایی هستند که آخرین روز های سال ۱۳۹۴ را پشت نیمکتها یشان با دیوارهایی پر از نقش و رنگ درس می خوانند. سال نو را در ساختمانی نو آغاز میکنند که با همت دوستان و خیرین برای اسایش بیشتر آنها بنا شد.
این کلاسهای زیبا در این ساختمان کهنه همیشه در ذهن ما و آنها می ماند.هر چندآرزوی ما بود که این زیبایی که مدیون دستها و ذهن بچه های خانه مهر است مانند یک موزه بر جا میماند. اما دلمان خوش است که تغییر نیازمند رها شدن از چیزهایی است که به آنها دل بسته ایم اما عمرشان به سر امده است.
مربیان گروه هنر و همراه بابچه های خانه مهر در این پروژه:
مه سیما شکریان-آذرخش عسگری-غزل بحیرایی-شبرین ملت گهر
برای ثبت شدت این اتفاق خوب دوستانی ما رایاری کردند که ممنون محبتشان هستیم
لیلا نورایی-مهدی قویزاد-محمد رضا سلطانی-آیدین حلال زاده
مسول گروه هنر خانه مهر
شیرین ملت گهر
منبع