images (3)
جشن رونمایی عروسک های بومی بادرود
تاریخ انتشار: 9 آوریل ماه 16 

در پی اجرای طرح هنربومی برای منابع طبیعی به عنوان بخشی از پروژه بین المللی ترسیب کربن در خراسان جنوبی با حمایت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان ملل متحد و با تکیه بر تجربه طرح هنر برای حفاظت در جزیره قشم با حمایت  SGPاین فعالیت در مناطق مختلف ایران ترویج و توسعه پیدا کرده است.

4229030_506

یکی از محصولات این طرح عروسکهای بومی هستند که با هدف حفظ و احیای ارزش های طبیعی و فرهنگی مناطق با کمک تیم آوای طبیعت پایدار و توسط بانوان توانمند روستایی-عشایری بازتولید و احیا شده اند. در حال حاضر 12 روستا در 5 منطقه ایران در این طرح مشارکت داشته اند و 7 روستا فعالانه در حال ساخت و عرضه عروسک های بومی  هستند. عروسک های بومی منطقه بادرود نیز به همت خانواده رهگشای در در موزه دکتر رهگشای نیز به این طرح پیوسته اند.

موزه دکتر رهگشای با هدف حفظ فرهنگ بومی و تاریخ محلی و نیز احیای تخصص ها و مشاغل پیشینیان در جهت حفظ میراث معنوی ارزشمند کشورمان، همراه با اشاعه فرهنگ حفاظت از محیط زیست و نیز ایجاد معیشت مکمل برای بانوان محلی اقدام به ایجاد خانه عروسکهای بادرود نموده است. خانه عروسکهای بادرود شامل حدود چهل ماکت خانه عروسکی که از حدود 150 عروسک دست ساز شناسنامه دار، با لباسهای محلی از جنس پارچه ، کرک قالی ، نخ و پنبه که معرف افراد حقیقی و شخصیت های نخستین مشاغل و حرف منطقه می باشند تشکیل یافته است.

مکان : استان اصفهان،  شهرستان کاشان، بادرود، جنب حسینیه اعظم ، سرا موزه دکتر رهگشای

زمان : جمعه 27 فروردین 1395 ساعت 15 الی 18

جهت اعلام حضور در برنامه با شماره های 09123273716 و 03154342302 تماس حاصل فرمایید.

وب سایت سرای رهگشای:  www.rahgoshaymuseum.ir

website: www.tabiatpaydar.com

Email: info@tabiatpaydar.com

 

           tabiat.paydar@gmail.com