images (1)
برگزاری نشست تخصصی بشر دوستی در تهران
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ماه ۹۴ 

برگزاری نشست تخصصی اجلاس جهانی بشر دوستی در تهران

تاریخ  :  ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ پنجشنبه

زمان  :  ۹الی۱۲

نشست اول با عنوان کرامت انسانی ۱۵ بهمن ماه از ساعت ۹ تا ۱۲ در خیابان شهید مطهری، بعد از ایستگاه مترو مفتح، خیابان شهید علی اکبری، جنب سازمان اتش نشانی، ستاد مدیریت بحران منطقه ۷، طبقه دوم برگزار خواهد شد.

rrrr

۵ نشست تخصصی اجلاس جهانی بشر دوستی در سال ۲۰۱۶ در تهران برگزار می شود. تا سازمان های مردم نهاد و فعالان اجتماعی با نحوه عملکرد و شرکت در نشست بین المللی اردیبهشت ماه ۹۵ که به میزبانی سازمان ملل متحد برگزار می شود آشنا شوند

خانه نجات ایران، انجمن حمایت از زنان و کودکان پناهنده با مشارکت سازمان ملل متحد این نشست را برگزار خواهند کرد.

در این نشست تلاش می شود افراد موثر در بطن فعالیت های بشر دوستانه قرار گیرند و با هدایت و حمایت از زنان، مردان، کودکان و جوانان؛ افراد مسئولیت مسائل مربوط به خودرا عهده دار شوند.

تلفن هماهنگی: ۲۲۴۷۶۵۴۲