condolences-death-poetry-and-fine-text-1
تسلیت بمناسبت درگذشت همکار ارجمند صفا پوینده
تاریخ انتشار: 1 فوریه ماه 16 
  tasliat-300x200
با نهایت تاسف درگذشت بانو صفا پوینده از بنیان گذاران مرکز توانمند سازی اوای ماندگار دروازه غار را  تسلیت عرض نموده  و از خداوند بزرگ برای آن مرحوم  رحمت  و غفران الهی، برای  بازماندگان صبر  و طول عمر مسئلت می نماییم. روابط عمومی شبکه یاری کودکان کار