condolences-death-poetry-and-fine-text-1
صفا پوینده از بنیان گذاران موسسه آوای ماندگار درگذشت
تاریخ انتشار: 1 فوریه ماه 16 

421318145_2740

صفا پوینده یکی از بنیان گذاران مرکز توانمند سازی اوای ماندگار دروازه غار، بعد از تحمل یک دوره طولانی بیماری سرطان درگذشت. وی از سال 1380 ابتدا در حوزه توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار با انجمن حمایت از حقوق کودکان همکاری می کرد و سپس از سال 86 آوای ماندگار دروازه غار را به منظور توانمند سازی زنان و دختران محله دروازه غار تاسیس کرد. در طی این سالها بی وقفه تلاش کرد و برای کمک به دستیابی بخشی از هموطنان به زندگی بهتر تلاش خستگی ناپذیرش تا زمان بستری شدن ادامه داشت.  زمان مراسم تشییع به زودی اعلام می شود.