condolences-death-poetry-and-fine-text-1
صفا پوینده از بنیان گذاران موسسه آوای ماندگار درگذشت
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ماه ۹۴ 

421318145_2740

صفا پوینده یکی از بنیان گذاران مرکز توانمند سازی اوای ماندگار دروازه غار، بعد از تحمل یک دوره طولانی بیماری سرطان درگذشت. وی از سال ۱۳۸۰ ابتدا در حوزه توانمند سازی کودکان در وضعیت دشوار با انجمن حمایت از حقوق کودکان همکاری می کرد و سپس از سال ۸۶ آوای ماندگار دروازه غار را به منظور توانمند سازی زنان و دختران محله دروازه غار تاسیس کرد. در طی این سالها بی وقفه تلاش کرد و برای کمک به دستیابی بخشی از هموطنان به زندگی بهتر تلاش خستگی ناپذیرش تا زمان بستری شدن ادامه داشت.  زمان مراسم تشییع به زودی اعلام می شود.