un
روز جهانی ایدز، رسیدن سریع به پایان ایدز
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ماه ۹۴ 

روز جهانی ایدز هر ساله روز ۱۰ آذرماه در سراسر دنیا گرامی داشته می شود.

 aaaDec2015-AIDS (1)

این روز در سراسر دنیا به یکی از مهمترین روزهای حوزه سلامت تبدیل شده و به بهانه آن مقامات به آگاهی افزایی، زنده نگه داشتن یاد کسانی که از بین ما رفته اند و پیروزی هایی مثل افزایش خدمات درمانی و پیشگیری می پردازند.

دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، در سخنان خود به مناسبت این روز گفت: “رهبران سراسر دنیا متعد شده اند تا در قالب اهداف آرمان های توسعه پایدار ایدز را سال ۲۰۳۰ پایان دهند.  این تعهد نشان دهنده قدرت همبستگی برای جلوگیری از یک بیماری مخرب و یکی از فرگیرترین جنبش های تاریخ جدید است.”

هم اکنون ۱۵ میلیون نفر در سراسر دنیا از داروهای نجات بخش درمان اچ آی وی استفاده می کنند. از سال ۲۰۰۰ ابتلای جدید به این بیماری ۳۵ درصد و مرگ های ناشی از آن ۴۲ درصد از سال ۲۰۰۴ کاهش یافته است.

دنیا درحال حرکت سریع به سوی اتمام بیماری ایدز است. پایان دادن به اپیدمی ایدز تا پایان سال ۲۰۳۰ در قالب آرمان های توسعه پایدار نیازمند تعهد و نوآوری هرچه سریع تر است.

منبع: سایت سازمان ملل