un
روز جهانی ایدز، رسیدن سریع به پایان ایدز
تاریخ انتشار: 2 دسامبر ماه 15 

روز جهانی ایدز هر ساله روز 10 آذرماه در سراسر دنیا گرامی داشته می شود.

 aaaDec2015-AIDS (1)

این روز در سراسر دنیا به یکی از مهمترین روزهای حوزه سلامت تبدیل شده و به بهانه آن مقامات به آگاهی افزایی، زنده نگه داشتن یاد کسانی که از بین ما رفته اند و پیروزی هایی مثل افزایش خدمات درمانی و پیشگیری می پردازند.

دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون، در سخنان خود به مناسبت این روز گفت: “رهبران سراسر دنیا متعد شده اند تا در قالب اهداف آرمان های توسعه پایدار ایدز را سال 2030 پایان دهند.  این تعهد نشان دهنده قدرت همبستگی برای جلوگیری از یک بیماری مخرب و یکی از فرگیرترین جنبش های تاریخ جدید است.”

هم اکنون 15 میلیون نفر در سراسر دنیا از داروهای نجات بخش درمان اچ آی وی استفاده می کنند. از سال 2000 ابتلای جدید به این بیماری 35 درصد و مرگ های ناشی از آن 42 درصد از سال 2004 کاهش یافته است.

دنیا درحال حرکت سریع به سوی اتمام بیماری ایدز است. پایان دادن به اپیدمی ایدز تا پایان سال 2030 در قالب آرمان های توسعه پایدار نیازمند تعهد و نوآوری هرچه سریع تر است.

منبع: سایت سازمان ملل