images (3)
نشست هم اندیشی با موضوع “پیمان نامه حقوق کودک از تدوین تا تحقق
تاریخ انتشار: 19 نوامبر ماه 15 

po-kodakazari

شبکه یاری  کودکان کار روز 20 نوامبر(29آبان) به مناسبت بیست و ششمین سالگرد تصویب پیمان نامه حقوق کودک، روز چهارشنبه 27 آبان نشست هم اندیشی با موضوع “پیمان نامه حقوق کودک از تدوین تا تحقق ” با مشارکت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاونت اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه سه برگزار کرد. گروهی از مدیران و اعضای انجمن های غیر دولتی فعال در حوزه کودکان کار و عضو شبکه یاری در این نشست حضور داشتند. این میزگرد از محورهای مختلف به بررسی پیمان نامه پرداخت: 1-ضرورت پیمان نامه های بین المللی2-محتوای پیمان نامه حقوق کودک3-روش های آموزش حقوق کودک4-اثر بخشی پیمان نامه ی حقوق کودک در کشور های مختلف.

DSC_4028

کارشناسان و استادان شرکت کننده در این میزگرد: خانم دکتر شیوا دولت آبادی روان شناس و استاد دانشگاه، خانم ثریا عزیزپناه رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک، آقای مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک  و آقای خسرو صالحی مدیر عامل شبکه یاری کودکان کار (مجری میزگرد)

“ضرورت ترویج روح پیمان نامه حقوق کودک”شاید اصلی ترین نقطه اشتراک کارشناسان حاضر در میزگرد بود که از زوایای مختلف به موضوع پرداختند.

814425992_82652

خانم دکتر شیوا دولت آبادی روان شناس و استاد دانشگاه به اهمیت این مناسبت اشاره کرد و گفت بیش از بیست سال است که دغدغه رشد کودک و حقوق کودک را داریم و رابطه میان مفاد پیمان نامه ورشد روان شناختی یک کودک را متذکر شد، در سال های پنجاه وشصت، سال های پس از جنگ جهانی دوم و سالها بعد در سال بعد سال 1989دغدغه های هزاران نفر در مورد رشد روانی کودکان منجربه نوعی مشارکت در شکل گیری پیمان نامه حقوق کودک شد و هر کجا که روح آن را دریافت شد، توانست قدم های مؤثری در حمایت از کودکان بردارد (مثال نروژ وکشور های اسکاندیناوی که توانستند در مورد پیشگیری از کودک آزاری  موفق باشند) به نظر می رسد پیمان نامه چون یک ماده قانونی است که ذهن را شکل می دهد و شاید بتوان گفت یک راهنمای رشد برای انسان است. از مسائل مهمی که در پیمان نامه ذکر شده اهمیت منافع عالی کودک در موضوع حضانت، آسیب های  تحمیل هویت جنسی در سنین پایین، سن رأی دادن، سن آمادگی برای گرفتن گواهی نامه رانندگی، تغذیه مناسب، دسترسی به امکانات بهداشتی و پزشکی، حق داشتن هویت و شناسنامه، حق ابراز نظر، برابری جنسیتی، کاهش آپارتاید یا تبعیض جنسیتی و… .

در پیمان نامه بر نقش دولت ها در اجرای مفاد آن تأکید شده است و در کشورما با توجه به جمعیت سی درصدی جوانان و ایجاد تغییر در ذهن دیگران باید ترویج، تبلیغ و آموزش صورت بگیرد.

DSC_4037

آقای مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، ریاست نهادی را بعهده دارد که بر روند اجرای مفاد پیمان نامه در ایران نظارت می کند، ایران نیز مثل اکثر کشور های جهان (غیر از آمریکا و تا این اواخر سومالی) پیمان نامه جهانی حقوق کودک را بدلیل نداشتن مغایرت با قوانین داخلی کشور پذیرفته است. آقای الوندی با تأکید بر این نکته که مفاد پیمان نامه با فطرت انسان ها سازگار و به راحتی قابل  درک است، به حقوق مختلفی که برای کودک در پیمان نامه عنوان شده مثل حق حیات و زیستن با کرامت، حق آموزش و بهداشت، حق دسترسی به اطلاعات و… اشاره کرد و وظیفه مراجع ذی ربط را نظارت بر احقاق این حقوق در جامعه دانست، باید در کنار کمبود ها ظرفیت هایمان را بشناسیم، ما در ایران سرمایه و پول، عوامل اجرایی مناسب و حتی قوانین خیلی خوبی داریم ولی در استفاده از منابع خودمان دچار مشکل هستیم. در بررسی های انجام شده در مرجع ملی نبود  اطلاعات یکی از مشکلات ما بود که با استفاده از جایگاه قانونی خودمان و استفاده از بانک های ارزشمند اطلاعاتی در آموزش و پرورش و دیگر ارگان ها استفاده کرده و بانک اطلاعاتی با نام گنج انسان در مرجع ملی طراحی شد که برای همگان در دسترس است. در مورد قصاص کودکان زیر هیجده سال، ازدواج زود هنگام، خشونت، کودکان بدون هویت و…کارهای مؤثری انجام داده ایم ولی هنوز تا اجرا فاصله داریم و یکی از مشکلات اساسی نگرش هایی است که باید تغییر کنند.

DSC_4035

خانم ثریا عزیز پناه رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکانضمن تشکر از شبکه یاری کودکان کار برای تلاشی که در انجام وظایف شبکه ای خود انجام می دهد با این جمله آغاز کرد”در آستانه 19نوامبر (28آبان) روز جهانی پیشگیری از کودک آزاری، کودکان جهان حال خوبی ندارند، میلیون ها انسان آواره اند و در این چهار سال جنگ سوریه کودکانی به دنیا آمده اند که کسی حاضر نیست هویتشان را به پذیرد. در کشور خودمان و طبق آمار هایی که دنبال می کنیم کم توجهی به حقوق کودکان وجود دارد که امیدواریم کاهش پیدا کند. تأثیرپیمان نامه حقوق کودک در کشور های مختلف بعد از تصویب آن انکار ناپذیر است، چنانچه پس از پذیرش دولت ایران، انجمن حمایت از حقوق کودکان در سال 73 تأسیس شد. اصل 44 پیمان نامه دولت ها را موظف می کند که با حساس سازی جامعه، حقوق کودک را ترویج کنند در این راستا 174 کشور موظف به دادن گزارش هستند، 14کشور پیمان نامه را در قانون اساسی خود گنجانده اند، 13 کشور مفاد پیمان نامه را در برنامه درسی وارد کرده اند، 17 کشور جهت اجرای بهینه آن گروه های نظارتی تعیین و بیش از 40 کشور از طریق رسانه های گروهی جامعه را با مفاد پیمان نامه آشنا کرده اند.

پس از صحبت های کارشناسان میزگرد جلسه پرسش و پاسخی نیز تشکیل شد و حضار توانستند پرسش ها و دغدغه های خود با کارشناسان  مطرح کنند.

812225912_121888 (1)