Arm
آغاز به کار خانه کودکیار شمس آباد (شهرک گلدسته)
تاریخ انتشار: 19 اکتبر ماه 15 

خوشحالیم که اطلاع دهیم در نتیجه رایزنی­های صورت گرفته با شهرداری منطقه 18، مرکزی توسط شهرداری برای حمایت از کودکان در معرض خطر در اختیار انجمن گذاشته شد. خانه کودکیار جدید انجمن در ناحیه 7 منطقه 18 (شهرک گلدسته – شمس آباد) واقع شده است.

814434635_38562

لازم به ذکر است که با گذشت تنها 3 روز از در اختیار گذاشتن مکان و استقرار تیم مددکاری انجمن حمایت از کودکان در معرض خطر، برای 66  کودک کار و بازمانده از تحصیل پرونده تشکیل شده است. بخشی از روند تجهیز خانه کودکیار انجام شده و بخش باقی مانده به مدد و همیاری شما انجام خواهد شد. کودکان تحت حمایت انجمن در خانه کودکیار شمس آباد از شنبه 18 مهر  به طور رسمی تحت آموزش و دیگر خدمات انجمن قرار می گیرند. لازم به ذکر است که حجم آسیب­ها در منطقه به قدری بالا است که پیش بینی می­شود، در روزهای آینده شاهد تعداد بسیار بیشتری از کودکان باشیم که به امید تغییر زندگی اشان به خانه کودکیار مراجعه می­کنند. لذا نیاز فوری هم به نیروهای داوطلب و هم تجهیزات داریم.

برای اطلاعات بیشتر به سایت این موسسه مراجعه فرمایید.