logo-box2
جشن بازگشایی مدارس در موسسه مهر و ماه
تاریخ انتشار: 19 اکتبر ماه 15 

4

جشن بازگشایی مدارس با حضور کودکان مهر و ماه برگزار شد. این جشن با همراهی و اجرای خوب دوستان «کانون تئاتر دانشگاه علوم پزشکی ایران»، در تاریخ 31 شهریور 1394 برگزار شد.

یکی از این دوستان هنرمند گروه تاتر، تجربه خود را از یک روز بودن با کودکان مهر و ماه را اینگونه برایمان نوشتند:

121

«در سراشیبی افول شهریور و طلوع مهر بود…صبحی آفتابی و زیبا…بوی مهر می آمد؛ ماه مهر را نمی‌گویم… عطر مهر و مهر بانی بود… مهر و صفا، مهر و محبت… گویی تمام هستی و کائنات گرداگرد هم آمده بودند تا روزی را مملو از شادی و شور فراهم آورند.لحظه به لحظه‌ی آن روز خاطره شد… با خنده‌های معصومانه‌شان خندیدیم؛ با گریه‌هاشان بغض کردیم و با شیطنت‌هایشان مدارا… خوش گذشت؛ اما زود گذشت…. و تنها یک چیز را می‌دانیم: آنچه که گذشت؛ شاید از ذهن خیلی‌ها برود اما هرگز از دل‌هایمان تا ابد پاک نخواهد شد… امیدمان این است توانسته باشیم چند ساعتی لبخند را مهمان لبهای سرخ و کوچکشان کنیم…

و این دعای آخرمان است دنیایتان پر مهر و دل‌هایتان بی‌غم…»

گزارش از موسسه مهر و ماه