arm - Copy
بیانیه شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روز جهانی کودک
تاریخ انتشار: 8 اکتبر ماه 15 
به نام دوستدار کودکان
زندگی با لبخند کودکان زیباست
آموزش با کیفیت حق همه ی کودکان است
بیانیه شبکه یاری کودکان کار به مناسبت روز جهانی کودک
شانزدهم مهرماه برابر با هشت اکتبر یکی از روزهای جهانی کودک است که در بسیاری از کشورها با بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی همراه است. هم زمانی این دو مناسبت یعنی کودک و آموزش، ارزش و اهمیت این روز را بیشتر می کند. امسال در روز جهانی کودک، بیانیه خود را با پیام پر بار و ارزشمند کودکان به نشست ویژه سازمان ملل برای کودکان، آغاز می کنیم. هر چند حدود یک دهه از این پیام می گذرد اما هنوز هم بیانگر خواستها و زبان گویای کودکان در سراسر جهان است:
“ما کودکان جهانیم، ما قربانیان استثمار و آزادیم، ما کودکان جنگیم، ما یتیمان و قربانیان ایدزیم، ما از بهداشت و آموزش با کیفیت محرومیم، ما قربانیان تبعیضات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دینی و محیطی هستیم، ما کودکانی هستیم که به صدای آنها گوش داده نمی شود. وقت آن فرا رسیده است که ما نیز به حساب آییم. ما خواستار دنیایی شایسته برای خود و همگان هستیم”. در طی این دهه نه تنها زندگی کودکان در سراسر جهان بهبود نیافته است، بلکه ما شاهد افزایش جنگ،فقر،استثمار، نا امنی در بخش های وسیعی از جهان هستیم که بسیاری از خانواده ها را به مهاجرت اجباری واداشته و زندگی آنان را در معرض آوارگی، سرگردانی و انواع آسیب ها قرار داده و مرگ بسیاری از کودکان را رقم زده است. روز جهانی کودک فرصتی است تا با آگاهی از دلایل این رویدادها، اعتراض خود را نسبت به آنها اعلام داریم و خواستار صلح، آرامش و زندگی بهتر برای کودکان در سراسر جهان و در کشورخود باشیم. در چنین شرایط دشواری،داشتن امید برای ایجاد تغییرات و تلاش برای انجام آنها بهترین روش پایداری و تاب آوری در برابر مشکلات است.
ما هم با توجه به اثر بخشی رویکرد امید و تلاش،  خواست های خود را برای ایجاد دنیایی بهتر برای کودکانمان اعلام می داریم:
1-آموزش رایگان و با کیفیت برای همه کودکان، توجه جدی به کودکان باز مانده از تحصیل و تلاش برای ورود آنان به چرخه ی آموزش.
2- حمایت همه جانبه از کودکان کار و خانواده های آنان و حذف انواع کار کودک با الویت بخشی به بدترین اشکال آن با توجه به آسیب های آن برای سلامت جسمی و روانی کودکان.
3- تأمین بهداشت و درمان رایگان برای همه ی کودکان به ویژه کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده ی اجتماعی اعم از ایرانی، مهاجر و پناهنده.
4- توجه به ایجاد امکانات ورزشی و برنامه های اوقات فراغت برای کودکان کار و کودکان در معرض آسیب.
5- تدوین و اجرای راه کارهایی برای برخورداری همه ی کودکان( ایرانی و غیر ایرانی)از حق داشتن شناسنامه با توجه به اهمیت آن برای برخورداری از حق بهداشت درمان و آموزش و ….
6- ترویج نگاه احترام آمیز و حذف نگرش های منفی نسبت به کودکان کار، مهاجر، پناهنده و در معرض آسیب ازطریق رسانه های ارتباط جمعی.
7- برنامه ریزی جدی در سطح بالاترین مراجع تصمیم گیری ها به منظور کاهش فقر، تبعیض، فاصله ی طبقاتی به عنوان دلایل اصلی ایجاد و افزایش آسیب های اجتماعی به منظور زمینه سازی برای تحقق حذف کار کودکان و کاهش آسیب های اجتماعی.
8- پایبندی عملی به کلیه قوانین و مصوبات حمایتی داخلی و بین المللی در ارتباط با حقوق کودکان
9- گنجاندن حقوق کودک بعنوان واحدهای دروس اجباری کلیه رشته های دانشگاهی