1386421597_21164
نشست “آموزش صلح، چالش ها و راهکارها”
تاریخ انتشار: 4 اکتبر ماه 15 
نشست
“آموزش صلح، چالش ها و راهکارها”
انجمن دوستداران کودک پويش
 با همکاري شبکه ياري کودکان کار و خيابان
و شرکت انتشارات فني ايران برگزار مي کند:
neshast solh
بهجت واعظی / دبیر شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان
رضا ببری / پژوهشگر و مددکار اجتماعی
طاهره خاوری / مدیر خانه کودک محمودآباد
محمد لطفی / حقوقدان و مسئول کمیته حقوقی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
مهناز کارکن / مدرس ارشد کاوش حقوق بشردوستانه
مریم آشور / جامعه شناس و مسئول کمیته توانمندسازی انجمن پویش
وحید محمدی پای اندر / نویسنده و مربی فبک
زمان: دوشنبه 13 مهرماه 1394
16 الی 19
نشانی: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان میرعماد، شماره 24 شرکت انتشارات فنی ایران