images (1)
نشست خبری بررسی تاثیر صلح بر زندگی کودکان کار و مهاجر
تاریخ انتشار: 23 سپتامبر ماه 15 

 نشست خبری بررسی تاثیر صلح بر زندگی کودکان کار و مهاجر امروز 31 شهریور 10الی 13 در مرکز خدمات اجتماعی منطقه سه شهرداری  با شرکت جمعی از فعالان وکارشناسان  سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه کودکان کار، علاقه مندان  به مسائل کودکان و خبر نگاران جرائد برگزار شد.

خانم دکتر فاطمه قاسم زاده روان شناس اولین سخنران این نشست از ابعاد روان شناسی به موضوع پرداخت و به اهمیت صلح با خود و درون انسان اشاره کرد که اصلی اساسی در تنظیم روابط انسان ها با یکدیگر است باید خود را دوست بداریم تا بتوانیم دیگران را نیزدوست داشته باشیم، آموزش صلح ترجیحاً باید از دوران کودکی  اغاز گردد  و با توجه به آموختنی بودن صلح، نقش آموزش وپرورش و صدا و سیما در آموزش مفاهیم و مصادیق صلح جویانه انکار ناپذیر است.

 اقای محمد لطفی حقوقدان ، صلح را امری پیچیده دانست که به راحتی نمی توان به آن دست یافتچرا که جنگ طلبان با ابزار های پیچیده به مقابله با صلح وامنیت می پردازند، وی هم چنین نقش قدرت های بزرگ را در ایجاد جنگ و خونریزی یاد اور شد که با ایجاد درگیری در نقاطی خارج از مرز های خود برای کسب سود از فروش اسلحه وغارت ثروت های طبیعی کشورهای در حال توسعه وکم درآمد می پردازند و بر ضرورت آگاهی وهوشیاری در مقابل جنگ افروزان وجنگ طلبان تاکید کرد.

آقای عبدالرحیم رحیمی معلم کودکان مهاجر که خود نیز مهاجرت و سختی های آن را با تمام وجوداحساس کرده، جنگ و ناامنی و درگیری های حزبی و قومیتی در کشور دوست و همسایه ما افغانستان را از مهم ترین دلایل مهاجرت این مردم به ایران دانست زیرا زندگی در صلح و امنیت  حق مسلم هر انسانی ست، البته این سختی کماکان برای این مردم به ویژه کودکان برای پذیرفته شدن در مدارس ایران وجود داشت و هزینه ای که به عنوان شهریه باید می پرداختند در بیشتر مواقع موجب ترک تحصیل این کودکان می شد و مشکلات برای کسانی که اجازه اقامت و مدرک هویتی نداشتند بیشتر بود که البته با اقدامات اخیرو ثبت نام از کودکان بدون مدرک اوضاع بهتر شده اما کماکان مشکلاتی وجود دارد.

812218573_92089 812232326_67321

آقای محمد رضا یوسفی نویسنده به ریشه های جنگ طلبی و جنگ افروزی در نهاد انسان اشاره کرد که همیشه در تضاد با صلح جویی و صلح طلبی در جوامع انسانی وجود داشته همان طور که اهریمن مظهر بدی وجنگ و ناامنی ست اهورا مزدا مظهر نیکی ودوستی وصلح است. فردوسی شاعر بزرگ ایران زمین در شاهنامه در باره این عناصربه زیبایی داستان سرایی کرده است. می توان از متون کهن برای آموزش صلح به مردم وکودکان یک جامعه استفاده کرد البته به همان اندازه با داستان ها و سمبل های نو ومدرن این مهم میسر می شود،هم چنین به سازمان های غیر دولتی توصیه کرد به تلاش های خود در زمینه شناسایی کتاب های نوشته شده در این زمینه  و معرفی آنها در سطح جامعه بیفزایند.

در پایان صحبت های استادان و کارشناسان دعوت شده به نشست، حاضرین در جلسه به طرح سؤالات و نظرات خود پرداختند.

812212350_70723 811838499_96072