images (3)
نقاشی کودکان کار در گرامی داشت روز جهانی صلح
تاریخ انتشار: 21 سپتامبر ماه 15 

دستان کودکی نقشی برای صلح عنوان برنامه ای بود که به مناسبت 21 سپتامبر روز جهانی صلح، دوشنبه 29 شهریور در میدان صلح پارک شهر با مشارکت موزه صلح و شبکه یاری کودکان کار برگزار شد. کودکان کار با نقاشی های زیبای خود پیام صلح و دوستی را رنگانگ و زیبا بر پارچه ی نقاشی  نقش زدند تا بیاد آورند که دنیای کودکی نابرابری و تبعیض جنگ و آوارگی را نمی شناسد و هر چه هست رنگ و شادی و بازی ست.

photo_2015-09-20_11-11-59 photo_2015-09-20_11-11-53 photo_2015-09-20_11-11-41 photo_2015-09-20_11-11-31

انجمن هایی که در این برنامه مشارکت داشتند انجمن حمایت از حقوق کودک (خانه کودک ناصر خسرو)، موسسه ارتقای کیفیت زندگی ایرانیان (ایلیا)، موسسه توانمند سازی زنان و کودکان مهر و ماه، موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان و خانه کودک مهر بودند. بعد از اتمام نقاشی با هماهنگی مسئولان موزه، امکان بازدید از موزه برای کودکان فراهم و فیلم کوتاهی نیز با مفهوم صلح برایشان نمایش داده شد. در پایان آقای سعدی از مسئولان موزه با مشارکت خود کودکان به تفسیر و توضیح محتوای فیلم کوتاه که دوستی و مدارا بود پرداخت. و این برنامه با گرفتن عکس یادگاری با مسئولان دلسوز و همدل موزه در ساعت یک ظهر پایان گرفت. شبکه یاری کودکان کار از همکاری صمیمانه موزه صلح کمال سپاس و قدردانی را دارد.

photo_2015-09-20_11-06-13 IMG_1341 IMG_2174